Aktualna wersja: 16.11.17

Program-JPK

Program-JPK

jest uniwersalną aplikacją przeznaczoną dla każdej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem Biur Rachunkowych, Jednostek Budżetowych i firm wielooddziałowych.

Program pracuje niezależnie od stosowanego oprogramowania ERP i stanowi doskonałe uzupełnienie posiadanego systemu w zakresie obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych. Program-JPK to najszybszy sposób na przeglądanie, import, edycję, generowanie, analizy, raportowanie i wysyłanie podpisanych plików JPK. Umożliwia tworzenie i przeglądanie raportów JPK w arkuszach kalkulacyjnych Excel® (XLS, XLSX) bez potrzeby posiadania samego Excel®.


Od stycznia 2017 obowiązkowi comiesięcznego wysyłania Raportów JPK_VAT będą podlegać Małe i Średnie firmy, a od stycznia 2018 wszystkie pozostałe, w tym mikro-firmy. Zapewne każdy profesjonalny system będzie rozbudowany o możliwość generowania odpowiednich plików JPK zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Jednak uzyskanie Jednolitego Pliku Kontrolnego z użytkowanej aplikacji, nie rozwiązuje wszystkich możliwych problemów, jakie pojawią się przy spełnianiu nowego obowiązku fiskalnego w każdej firmie.


Poniżej lista kilku głównych trudności, które Program-JPK pomoże rozwiązać:

  • Podstawowym problemem dla każdego księgowego jest używanie własnego cyfrowego podpisu kwalifikowanego do autoryzacji pliku o nieznanej zawartości i wysłanie takiego dokumentu do organów kontroli skarbowej. Świadomie używamy tutaj zwrotu „nieznanej zawartości”, bowiem plik JPK XML jest całkowicie nieczytelny dla przeciętnego użytkownika programów księgowych. Dodatkowo szczegółowy raport JPK_VAT musi być zgodny z deklaracją VAT, czego osoba podpisująca i wysyłająca nie jest w stanie zweryfikować.
  • Sposób podpisu i wysyłania plików przez aplikację dostarczoną przez Ministerstwo Finansów tj. „Klient JPK” jest daleki od doskonałości. Wymaga od użytkownika pozasystemowego zarządzania kilkoma plikami i identyfikatorami powstałymi z każdej sesji oraz ręcznego podpisywania plików za pomocą dodatkowego oprogramowania dostarczonego przez producenta posiadanej karty. W przypadku Biura Rachunkowego pomnożenie liczby klientów przez liczbę plików (co miesiąc) ukazuje skalę problemu w zarządzaniu informacjami tej wielkości.
  • Niektóre Jednostki Budżetowe i firmy wielooddziałowe zobowiązane są do wysyłania zbiorczych raportów JPK i deklaracji podatkowych z podległych jednostek. Firmy „córki” przekazują raporty z własnych systemów tylko w zakresie swojej organizacji. Firma nadrzędna musi mieć narzędzie do weryfikacji takich jednostkowych plików oraz do utworzenia i wysłania raportu zbiorczego.
  • Pomimo, że przepisy nie zezwalają na bezpośrednią ingerencję w plik JPK, to może wystąpić konieczność uzupełnienia brakujących danych, zwłaszcza gdy termin wysłania do MF jest bliski, a danych źródłowych poprawić już nie możemy lub posiadana aplikacja nie przechowuje wszystkich informacji potrzebnych do wygenerowania właściwych plików JPK.
  • W wielu firmach użytkowane są stare programy, które w ogóle nie będą mogły wygenerować właściwych plików JPK lub pliki takie będą niekompletne ze względu na ograniczony system przechowywanych informacji.
  • Przed podpisaniem i wysłaniem raportu, plik JPK powinien zostać sprawdzony pod względem merytorycznym oraz zgodności ze schematem XSD. W przeciwnym wypadku zostanie odrzucony przez system Ministerstwa Finansów.
  • Po wysłaniu plików musimy odczytać status przesyłki i przetwarzania, a następnie wydrukować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Wszystkie dane wysłane i odebrane powinny zostać zarchiwizowane.

Sprawdź jak szybko i łatwo wykonasz w/w zagadnienia. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem poszczególnych funkcji programu lub pobierz wersję DEMO.


Zapoznaj się z następnym dokumentem Rejestr plików JPK.