Aktualna wersja: 21.03.31


Elektroniczna Wysyłka JPK

Program-JPK zajmuje się kompleksową obsługą jednolitych plików kontrolnych. Jedną z podstawowych funkcji jest wysyłanie plików JPK. Wystarczy tylko kilka kroków wbudowanego kreatora wysyłki JPK, aby przesłać jednolity plik kontrolny bezpośrednio do serwera MF.

Zintegrowana aplikacja do wysyłania plików JPK szyfruje plik według specyfikacji MF, podpisuje za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego (format XAdES-BES, bez potrzeby stosowania zewnętrznych narzędzi) oraz wysyła dokument, a następnie pobiera UPO.


Wysyłka JPK

Okno z rejestrem plików JPK.

Dokumenty JPK dodajemy do listy za pomocą przycisku [Import]. Kolejny krok to [Weryfikacja], następnie wysyłanie za pomocą funkcji [Podpisz i wyślij].Wysyłka JPK

Kreator wysyłania JPK.

W górnym prawym roku dostępny jest przełącznik do zmiany na bramkę testową MF [zmień]. Domyślnie włączona jest bramka produkcyjna przeznaczona do wysyłania prawidłowych plików JPK, zawierających rzeczywiste dane. W dolnym prawym rogu można włączyć opcję do wyświetlenia podpisanego pliku XML.Wysyłka JPK

Kreator wysyłania JPK przygotowany do połączenia z bramką testową.Wysyłka JPK

Druga zakładka kreatora przedstawia źródłowy dokument JPK XML gotowy do wysłania.Wysyłka JPK

Trzecia zakładka z podpisanym dokumentem XML. Zostanie przedstawiona po włączeniu odpowiedniej opcji na pierwszym ekranie. Domyślnie jest wyłączona.Wysyłka JPK

W ostatnim kroku naciskamy przycisk [Wyślij].Wysyłka JPK

Program wysyła plik JPK do wybranego serwera MF, a następnie pobiera Numer Referencyjny oraz pierwszy otrzymany status przetwarzania.Wysyłka JPK

Lista plików JPK zawiera teraz ikonę w kolumnie [Br] oraz wpisany numer referencyjny. Czerwony wykrzyknik oznacza Bramkę testową. Aby sprawdzić status przetwarzania i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru wybieramy przycisk [UPO].Wysyłka JPK

Kreator pobierania UPO.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru otrzymamy po zakończeniu przetwarzania. Prawidłowo przetworzony i przyjęty dokument MUSI mieć status 200.Wysyłka JPK

UPO w formie XML otrzymamy tylko po włączeniu odpowiedniej opcji na pierwszym ekranie. Domyślnie widok XML jest wyłączony.Wysyłka JPK

Ostatni krok z zapisami UPO.Wysyłka JPK

Wizualizacja UPO z potwierdzeniem przyjęcia i prawidłowego przetworzenia pliku JPK. Dokument można zapisać do formatu PDF przyciskiem [Zapisz].Wysyłka JPK

Widok listy plików JPK po wysłaniu oraz pobraniu UPO.

Dokumenty wysłane do serwera produkcyjnego będą mieć zieloną ikonę w kolumnie [Br].

W celu wysyłania elektronicznych dokumentów do serwera MF, należy wcześniej zainstalować odpowiednie certyfikaty SSL pobrane ze strony MF (oddzielnie dla bramki produkcyjnej i testowej).Zapoznaj się z następnym dokumentem Analiza plików JPK.