Aktualna wersja: 21.01.04


Generator JPK_VAT za pomocą API

W poprzednim dokumencie opisano metodę generowania dokumentu JPK za pomocą kreatora importu z tabel DBF. Metoda wygodna dla użytkownika, ale bezużyteczna bez programisty, który przygotuje nową funkcję w programie księgowym lub wykona dodatkowy program generujący wymagane tabele DBF z odpowiednimi danymi.

Jeżeli programista jest potrzebny, to proponujemy skorzystanie z naszego API, które jest wbudowane bezpośrednio w Program-JPK. Dzięki tej metodzie nie ma potrzeby tworzenia i wypełniania pośredniczących tabel DBF.

Do utworzenia dokumentu JPK_VAT potrzebujemy listę faktur z rejestru VAT, którą uzyskamy za pomocą odpowiedniego zapytania SQL bezpośrednio z bazy danych programu księgowego.

Program posiada wbudowane mechanizmy do obsługi baz danych:

 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Firebird SQL
 • Tabele DBF, ADT
 • Sterowniki OLE DB
 • Sterowniki ODBC


Generowanie plików JPK za pomocą API

Funkcja dostępna w Menu/JPK/API.

Należy dodać nowy projekt do listy i wybrać przycisk [Projektuj].Generowanie plików JPK za pomocą API

Program posiada wbudowane środowisko programisty z możliwością projektowania nowych form i programowania za pomocą składni C#.Generowanie plików JPK za pomocą API

W naszym przykładzie nie potrzebujemy komponentów na formie. Całość będzie wykonana za pomocą kodu C#.

Kilka wyjaśnień do załączonego przykładu:

 • Klasa ADS umożliwia dostęp do danych w tabelach DBF i ADT. Typ tabeli określamy za pomocą pola TableType. Drugi parametr konstruktora zawiera katalog z tabelami DBF.
 • Metoda GetSQLTable zwraca klasę System.Data.DataTable z listą rekordów rejestru VAT. W tym celu należy zdefiniować odpowiednie zapytanie SQL, w którym można stosować złączenia różnych tabel.
 • W pętli odczytujemy kolejne rekordy tabeli i dodajemy wiersze do klasy TGSoft.JPK.VAT.Ver1.Xml. Należy tylko zadbać o odpowiednie przyporządkowanie pól tabeli SQL do pól klas: JPKSprzedazWiersz oraz JPKZakupWiersz
 • W przykładzie otwieramy utworzony plik XML w oknie dialogowym, które dodatkowo zawiera mechanizmy kontroli struktury ze schematem XSD. W rzeczywistych warunkach, zamiast przeglądania pliku XML potrzebujemy wykonać import i zapis do bazy. Służy do tego metoda: jpk.SaveDB()


Generowanie plików JPK za pomocą API

Widok wygenerowanego dokumentu JPK_VAT. Za pomocą przycisku [Sprawdź] można wykonać kontrolę struktury ze schematem XSD.


Tak zaawansowane mechanizmy rozbudowy programu dostępne są tylko w systemach klasy Enterprise przy odpowiednio wysokim budżecie. Zachęcamy do poznania i wykorzystania naszego narzędzia.


Poniżej cały kod C# przykładu dla JPK_VAT (2):

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Data;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.DB;
  using TGSoft.JPK.VAT.Ver2;
  using TGSoft.Utils;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private ADS dbf;
    private Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      ImportDBF();
    }
    
    private void ImportDBF()
    {
      dbf = new ADS("", @".\Import", "", "") { TableType = ADS.AdsTableType.DBF_NTX };
      jpk = new Xml();
      
      Naglowek();
      Sprzedaz();
      Zakupy();
      
      //jpk.SaveDB();
      //jpk.SaveFile(@"C:\TMP\JPK_VAT_TEST.XML");
      jpk.ShowXmlDialog();
    }
    
    private void Naglowek()
    {
      jpk.PelnaNazwa = "Firma Testowa FHU";
      jpk.NIP = "1111111111";
      jpk.DataOd = new DateTime(2017, 1, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2017, 1, 31);
      jpk.KodUS = "1212";
      
      jpk.KodPocztowy = "30-389";
      jpk.Miejscowosc = "Kraków";
      jpk.Ulica = "Pod Dębami";
      jpk.NrDomu = "3";
    }
      
    private void Sprzedaz()
    {
      var dt = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_vat WHERE sz='S'");
      foreach (DataRow row in dt.Rows)
      {
        var sw = new JPKSprzedazWiersz();
        sw.NrKontrahenta = row["nip"].ToStr();
        sw.NazwaKontrahenta = row["nazwa"].ToStr();
        sw.AdresKontrahenta = row["adres"].ToStr();
        sw.DataWystawienia = row["dataww"].ToDateTime();
        sw.DataSprzedazy = row["datasz"].ToDateTime();
        sw.DowodSprzedazy = row["nrfaktury"].ToStr();
        sw.K_10 = row["k_10"].ToDecimal();
        sw.K_17 = row["k_17"].ToDecimal();
        sw.K_18 = row["k_18"].ToDecimal();
        sw.K_19 = row["k_19"].ToDecimal();
        sw.K_20 = row["k_20"].ToDecimal();
        jpk.Add(sw);
      }
    }
    
    private void Zakupy()
    {
      var dt = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_vat WHERE sz='Z'");
      foreach (DataRow row in dt.Rows)
      {
        var zw = new JPKZakupWiersz();
        zw.NrDostawcy = row["nip"].ToStr();
        zw.NazwaDostawcy = row["nazwa"].ToStr();
        zw.AdresDostawcy = row["adres"].ToStr();
        zw.DataWplywu = row["dataww"].ToDateTime();
        zw.DataZakupu = row["datasz"].ToDateTime();
        zw.DowodZakupu = row["nrfaktury"].ToStr();
        zw.K_43 = row["k_43"].ToDecimal();
        zw.K_44 = row["k_44"].ToDecimal();
        zw.K_45 = row["k_45"].ToDecimal();
        zw.K_46 = row["k_46"].ToDecimal();
        jpk.Add(zw);
      }
    }
  }
}
    


Zapoznaj się z następnym dokumentem Generator JPK_FA za pomocą API.