Aktualna wersja: 21.01.04


Plik JPK w arkuszu kalkulacyjnym XLS

W poprzedniej funkcji przedstawiono szerokie możliwości analizy Jednolitych Plików Kontrolnych. Kolejna funkcja przynosi wsparcie dla użytkowników wykorzystujących arkusze kalkulacyjne. Wystarczy wskazać wybrany plik JPK XML, a resztę wykona Program-JPK za pomocą wbudowanego arkusza kalkulacyjnego.

Program tworzy dokument, który można zapisać do pliku XLS lub XLSX, a następnie otworzyć w Excel®. Dzięki temu pliki JPK można przesyłać do użytkowników nie posiadających naszego programu, którzy z powodzeniem mogą przeglądać dane w Excelu®.


Przeglądanie JPK w Excelu - nagłówek

Pierwsza zakładka zawsze zawiera nagłówek pliku JPK. Znajdują się tutaj informacje o typu pliku i danych Podmiotu.

W zależności od typu pliku, program importuje szczegółowe zapisy do kolejnych zakładek arkusza. W prezentowanym przykładzie otwieramy plik JPK_VAT, dlatego program tworzy dwie dodatkowe listy dla Sprzedaży oraz Zakupów.Przeglądanie JPK w Excelu - sprzedaż JPK_VAT

Automatycznie utworzona i sformatowana tabela Rejestru Sprzedaży na podstawie szczegółów JPK_VAT.Przeglądanie JPK w Excelu - zakupy JPK_VAT

Automatycznie utworzona i sformatowana tabela Rejestru Zakupów i Kosztów na podstawie szczegółów JPK_VAT.

Obydwie tabele zawierają wiersze z sumami wszystkich kolumn Rejestrów VAT. Ostania kolumna została utworzona dodatkowo (nie ma jej w pliku XML) i zawiera łączny VAT odpowiednio Należny lub Naliczony w zależności od typu Rejestru VAT. Tabele zostały odpowiednio sformatowane przez zastosowanie kolorowych stylów i zablokowanych wierszy oraz kolumn, które ułatwiają przeglądanie tabel zawierających setki rekordów.

Zapoznaj się z następnym dokumentem Urzędowe Poświadczenie Odbioru.