Aktualna wersja: 17.05.22


Lista zmian w programie

17.05.22

 • Deklaracja podatkowa VAT-UE dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W oknie Analiza i Edycja JPK/Zakładka Sprzedaż dodano przyciski zaznaczania oraz kasowania wielu (zaznaczonych) rekordów

17.04.25

 • Zmiany podczas tworzenia deklaracji podatkowej VAT-27
  • W oknie edycji zapisów szczegółowych dodano przycisk do kasowania rekordu (kontrahenta)
  • Pozycje szczegółowe są sumowane wg NIP kontrahenta, wcześniej program wykazywał każdą operację oddzielnie.

17.04.19

 • Deklaracja podatkowa VAT-27 dostępna w wersji PRO. Interaktywny formularz podatkowy tworzony jest na podstawie zaimportowanych plików JPK_VAT.
 • W Parametrach Systemu można określić domyślną sekcję „C” lub „D” dla informacji o świadczonych towarach lub usługach na potrzeby formularza VAT27. Indywidualne zmiany (przypisanie do innej sekcji) można wykonać bezpośrednio w interaktywnym formularzu podczas tworzenia nowej deklaracji.

17.03.29

 • Usprawnienia w imporcie danych z arkuszy Excel. Teraz pola z datami mogą być zwykłymi tekstami, program automatycznie wykona konwersję na typ DATA
 • W oknie dialogowym edycji nagłówka JPK dodano przycisk wyboru Urzędu Skarbowego z listy urzędów
 • W oknie edycyjnym rekordu sprzedaży (JPK_VAT) dodano wybór kontrahenta z listy
 • W Raporcie podsumowującym JPK_VAT dodano sumy zbiorcze [VAT należny] oraz [VAT naliczony]
 • Usprawnienia w funkcji Weryfikacja lokalnie. Teraz pliki można weryfikować bez aktywnego połączenia internetowego.
 • Program-JPK PRO posiada nowe zaawansowane funkcje w Arkuszu Kalkulacyjnym. Dodano nową zakładkę Menu/JPK która posiada szereg wbudowanych funkcji i okien dialogowych do bezpośredniego przeglądania i edycji plików JPK_VAT. Bezpośrednio w arkuszach XLS można dodawać, generować i weryfikować pliki JPK_VAT. Wbudowana obsługa XLS i JPK_VAT zdecydowanie przewyższa dostępne na rynku rozwiązania oparte na dodatkach do programu Excel.

17.02.27

 • Zmiany w oknie „Rejestr Plików JPK”
  • Dodano przycisk [Archiwalny]. Umożliwia oznaczenie formularza jako (archiwalny). Tak oznaczone dokumenty przechowywane są w celach archiwalnych i nie będą wpływać na wyniki obliczeń w Rejestrach VAT i Deklaracjach podatkowych.
  • dodano przycisk [Zapisz lokalnie], który umożliwia zapis dokumentu JPK przechowywanego w bazie danych do nowego pliku XML na dysku lokalnym, np. w celu edycji i wysłania korekty

 • Zmiany w oknie „Analiza i Edycja pliku JPK”
  • Podczas przeglądania i edycji pliku JPK_VAT w zakładce Sprzedaż, dodano przycisk [Brak NIP] umożliwiający automatyczną zamianę wszystkich pustych numerów NIP słowem BRAK. Funkcję należy stosować dla Paragonów, które nie posiadają numerów NIP.
  • W zakładkach Sprzedaż i Zakupy dodano przyciski [Nowy JPK XML], co pozwala na utworzenie nowego XML z uwzględnieniem bieżących zmian bez potrzeby powrotu do zakładki głównej [Formularz].
  • Program automatycznie ładuje wszystkie Rejestry i nie ma już potrzeby otwierania zakładek szczegółowych w celu wygenerowania nowego XML (po edycji).
  • Dodano nowy przycisk [Raport JPK] umożliwiający wydruk raportu podsumowującego bieżący formularz JPK_VAT

 • W kreatorze konwersji [XLS do JPK_VAT] oraz [JPK_FA do JPK_VAT] dodano nową funkcję: „Zamieniaj puste pola w kolumnie NIP (dla Rejestru Sprzedaży) słowem BRAK
 • W kreatorze „Scalania plików JPK_VAT” dodano wydruk Raportu scalania plików. Raport zawiera informacje o poszczególnych plikach XML, sumy zbiorcze każdego pliku oraz sumy całego połączonego pliku JPK w podziale na poszczególne kolumny deklaracji VAT7.

17.02.20

 • Poprawa dekodowania wartości odczytanych z JPK XML przy ustawieniach regionalnych Windows dla separatora dziesiętnego „kropka”
 • Poprawa zapisu importowanych dokumentów w wersji programu bez Generatora JPK (stara wersja za 150,00 zł)
 • Poprawa konwersji tabel DBF do JPK_FA, brakowało sekcji sprzedawcy w fakturach
 • Poprawa zaokrągleń przy generowaniu JPK z ręcznie zaksięgowanych dokumentów w Programie-JPK (przy stosowaniu współczynnika odliczenia VAT oraz odliczeń 50% od paliwa)
 • W konwersji JPK_FA do JPK_VAT dodano obsługę pola „P_6” (data dostawy)

 • Dodanie formatowania plików JPK generowanych z innych systemów bez znaków podziału. W takich plikach działa teraz wyszukiwanie rekordów i wskazywanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie [Nowy XML] po edycji JPK, w oknie „Analiza pliku JPK” dostępna jest walidacja pliku i wyszukiwanie błędów w edytorze XML.
 • W oknie edycyjnym pliku JPK_VAT w zakładce Zakupy, dodano przycisk „Zaznaczania” wielu rekordów oraz „Kasowania” rekordów zaznaczonych
 • Usprawnienia w konwersji pliku JPK_VAT XML do arkusza Excel. Teraz Arkusz kalkulacyjny otwiera plik XML w formacie zgodnym ze strukturą, która może być później bezpośrednio użyta do konwersji odwrotnej na XML.
  • Program otwiera wskazany plik XML w arkuszu kalkulacyjnym, zmieniamy, kasujemy lub dopisujemy pozycje faktur w odpowiednich Rejestrach Sprzedaży lub zakupu.
  • Zapisujemy plik w formacie Excel
  • Za pomocą kreatora konwersji XLS do JPK tworzymy nowy JPK_VAT XML z uwzględnieniem własnych zmian.
 • W oknie sprawdzania zgodności pliku ze schematem XSD dodano nowy przycisk [Sprawdź lokalnie], który ładuje wzorcowe schematy z dysku lokalnego. Funkcję należy stosować w przypadku problemów z połączeniem ze stroną Ministerstwa Finansów.
 • W oknie edycyjnym Rejestru zakupów, w trakcie bezpośredniej edycji pliku JPK_VAT, dostępny jest kreator wyszukiwania oraz lista kontrahentów. Wybrany lub dodany w trakcie edycji kontrahent automatycznie uzupełnia bieżący wpis (NIP, nazwa, adres) w pliku XML.
 • W kreatorze scalania plików można wyłączyć importowanie Rejestru sprzedaży lub zakupów dla każdego importowanego pliku oddzielnie. Funkcja selektywnego wyboru zakresu importu, przydatna jest w Biurze Rachunkowym, jeżeli klient przysyła plik z zapisami zakupów, które dla BR są zbędne.