Aktualna wersja: 20.04.30


Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Program zapewnia bezpieczne przesyłanie gotowych plików JPK (wygenerowanych z dowolnego systemu) od klienta lub podległej jednostki -> do Biura Rachunkowego, Głównej Firmy lub nadrzędnej Jednostki Budżetowej.

Właściciel licencji na Program-JPK PRO może dystrybuować ten bezpłatny program swoim klientom lub podrzędnym jednostkom aby zautomatyzować oraz zaszyfrować przesyłanie plików.

Aplikacja wykorzystuje „wychodzącą” skrzynkę pocztową Księgowości, do wysłania zaszyfrowanych plików JPK na inną, docelową skrzynkę Biura Rachunkowego lub Głównej Jednostki. Konfigurację obsługi poczty oraz hasło szyfrowania plików JPK ustala właściciel licencji Programu JPK, dostarczając plik konfiguracyjny do swoich klientów.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Pierwsze uruchomienie programu Poczta-JPK po zainstalowaniu w komputerze klienta. W dolnym lewym rogu wyświetla się informacja o braku pliku konfiguracyjnego Poczta-JPK.BIN.

Plik musimy otrzymać od swojego Biura (księgowości), a następnie skopiować do katalogu z programem: domyślnie jest to katalog c:\Poczta-JPK. Można również załadować plik za pomocą przycisku [Załaduj].Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Ładowanie pliku konfiguracyjnego z Pulpitu za pomocą okna dialogowego.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Wygląd programu, po uruchomieniu z prawidłowo załadowanym plikiem konfiguracyjnym. Program jest gotowy do wysyłania plików, przycisk [Wyślij JPK e-mai].Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Należy podać nazwę pliku JPK lub odszukać za pomocą okna dialogowego. Nazwa pliku nie ma znaczenia, musi to być plik wg struktury zgodnej z obowiązującymi schematami JPK.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Podgląd struktury XML w kolejnym kroku kreatora importu JPK.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Dodatkowe (opcjonalne) opisy. Pierwszy przeznaczony jest dla użytkownika programu i będzie wyświetlany na liście plików wysłanych. W drugim można przesłać dodatkowe informacje do Biura Rachunkowego.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Podsumowanie kreatora. W ostatnim kroku przyciskiem [Zakończ] wysyłamy plik JPK.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Po wysłaniu plik zostaje dopisany do listy wysłanych JPK, która jest dostępna w drugiej zakładce (z prawej strony).

Plik z listy można otworzyć przyciskiem [Otwórz archiwum Xml]. Pliki są przechowywane w podkatalogu .\DATA w formie skompresowanej ZIP. Poza programem nie można ich otworzyć, ponieważ są zaszyfrowane hasłem.Poczta-JPK. Obsługa plików JPK przesyłanych do Biura Rachunkowego.

Plik Archiwum (wysłany do Księgowości otwarty w oknie podglądu. Za pomocą przycisku [Otwórz nowy Xml] można otwierać dowolne pliki XML załadowane ze swojego komputera.


Zalety stosowania programu Poczta-JPK:

 • Klient (użytkownik bezpłatnego programu) nie musi posiadać konta e-mail
 • Proces wysyłania jest w pełni zautomatyzowany, a pliki JPK XML są wewnętrznie szyfrowane
 • Program tworzy archiwum wysłanych plików i automatycznie nadaje im nazwy wg zawartości i okresu sprawozdawczego
 • Przed wysłaniem użytkownik posiada pełne informacje na temat przesyłanego pliku w tym liczbę załączonych faktur w poszczególnych rejestrach oraz wartości podatku Naliczonego i Należnego

Olbrzymi komfort pracy zyska natomiast Biuro Rachunkowe (Księgowość), które otrzymuje nowe narzędzia do przetwarzania tak wysłanych plików bezpośrednio w Programie-JPK PRO. Szczegółowe informacje w oddzielnym dokumencie, teraz zasygnalizujemy tylko kilka podstawowych:

 • Bezpieczeństwo w przesyłaniu i przechowywaniu plików JPK w serwerach poczty. Program stosuje algorytm szyfrowania AES-256
 • Pliki JPK „przychodzą” z własnego określonego konta e-mail. Dzięki temu mamy możliwość zdefiniowania takiego konta jako bezpieczne i wiadomości nie będą trafiać do folderu SPAM, co na pewno się zdarza przy wysyłaniu załączników z różnych bezpłatnych kont
 • Program-JPK wykorzystuje zaawansowaną obsługę konta e-mail za pomocą protokołu IMAP. Dzięki temu wiadomości i załączniki są automatycznie przetwarzane dla konkretnych firm, ładowane są tylko nowe pliki przez zastosowanie filtrowania wiadomości po stronie serwera poczty.
 • W listach JPK przesyłki są odpowiednio filtrowane i nie mamy zaśmieconego obrazu niepożądanymi wiadomościami
 • Bezpośrednio w programie dostępna jest obsługa całego konta e-mail z pozostałymi wiadomościami oraz kasowanie i obsługa kosza
 • Pliki są odpowiednio oznaczane, a załączniki automatycznie odszyfrowane i ładowane bezpośrednio w Programie-JPK w dedykowanych listach i oknach dialogowych

Użytkownik Programu-JPK pracuje z plikami JPK zawartymi w swojej skrzynce odbiorczej w sposób w pełni zautomatyzowany bez potrzeby odszukiwania niezbędnych wiadomości, pobierania załączników, rozpakowywania i odszyfrowywania oraz przechowywania w sposób zorganizowany, wygodny do późniejszego przetwarzania.

Szczegóły i możliwości programu w tym zakresie w oddzielnym dokumencie.