Aktualna wersja: 20.02.03

Program-JPK

Program-JPK

jest uniwersalną aplikacją przeznaczoną dla każdej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem Biur Rachunkowych, Jednostek Budżetowych i firm wielooddziałowych.

Program pracuje niezależnie od stosowanego oprogramowania ERP i stanowi doskonałe uzupełnienie posiadanego systemu w zakresie obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych. Program-JPK to najszybszy sposób na przeglądanie, import, edycję, generowanie, analizy, raportowanie i wysyłanie podpisanych plików JPK. Umożliwia tworzenie i przeglądanie raportów JPK w Arkuszach kalkulacyjnych Excel® (XLS, XLSX).

Program-JPK już gotowy na obsługę JPK_V7M (JPK_VDEK)Biała lista podatników VAT dostępna w wersji JPK-PRO

Biała lista - Wykaz podatników VAT


e-Sprawozdania Finansowe

e-Sprawozdania Finansowe w nowym formacie XML.

Zaawansowany Edytor XLS do obsługi plików JPK_SF. Tworzenie, ładowanie XML, edycja, zapis do XML, weryfikacja, raporty i analizy.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT. Sprawdź bezpośrednio w programie, czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

Sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES.Aplikacja instaluje się automatycznie w systemie Windows 7 lub wyższym. Instalator nie wymaga specjalnych umiejętności ani dodatkowej pracy, gdyż sam przygotowuje środowisko potrzebne do natychmiastowej gotowości programu do pracy.
Jednolite Pliki kontrolne JPK wygenerowane przez inne systemy ERP są importowane i otwierane w aplikacji Program-JPK.
Program umożliwia szeroki zakres analizy plików JPK oraz przeglądanie plików XML za pomocą zaawansowanego edytora graficznego. Automatyczna konwersja tekstowego pliku XML generuje tabele oraz raporty w wersji graficznej.
Program-JPK zawiera własny Arkusz kalkulacyjny, który otwiera pliki w formacie XLS lub XLSX. Co więcej, program umożliwia generowanie JPK_VAT wprost z danych zawartych w arkuszu Excel®.
Schematy XSD służą do weryfikacji plików JPK. Stosowana przez nas metoda weryfikacji jest identyczna z tą wykorzystywaną przez Ministerstwo Finansów. Zapewnia ona techniczną poprawność pliku wysyłanego do MF i gwarancję jego przetworzenia.
Program po sprawdzeniu plików wyświetli listę nieprawidłowości wraz z możliwością podświetlenia błędnych pozycji w arkuszu XML, a także przekierowaniem do odpowiedniego miejsca w pliku XML.
Scalanie plików JPK_VAT to bardzo użyteczna funkcja w biurach rachunkowych lub jednostkach budżetowych i firmach wielooddziałowych. Program umożliwia konsolidację wielu plików jednocześnie. Sumaryczny plik JPK automatycznie dodawany jest do rejestru plików JPK i gotowy do podpisania oraz wysłania na bramkę serwera MF.
Dzięki automatycznie utworzonym skonsolidowanym Rejestrom VAT Sprzedaży oraz Zakupów i Kosztów, Program-JPK umożliwia wygenerowanie deklaracji podatkowych VAT7 oraz VAT7K. Elektroniczną e-Deklarację VAT7 podpisujemy i wysyłamy wprost z aplikacji Program-JPK.
Rekordy wczytanego Jednolitego Pliku Kontrolnego można w dogodny sposób edytować. Służą do tego okna dialogowe otwierane z listy rekordów. Skorygowany lub scalony plik JPK można zapisać na lokalnym dysku jako nowy plik XML.
Baza danych programu przechowuje Jednolite Pliki Kontrolne w skompresowanej formie w Rejestrze plików JPK. Wszystkie pliki, identyfikatory i statusy zapisywane są w jednej bazie.
Do serwera MF program wysyła pliki zaszyfrowane zgodnie ze specyfikacją Ministerstwa Finansów.
Program przesyła dane szyfrowanym kanałem po zainstalowaniu w komputerze odpowiednich certyfikatów pobranych ze strony MF.
Zatwierdzanie pliku kwalifikowanym podpisem cyfrowym odbywa się w Programie-JPK bezpośrednio przed wysłaniem pliku do serwera MF.
Wszystkie rodzaje plików JPK można wysłać do bramki testowej lub produkcyjnej MF. W tym celu należy pobrać odpowiednie certyfikaty ze strony Ministerstwa Finansów.
Baza danych programu przechowuje także identyfikatory i statusy odebrane z serwera MF po wysłaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przeglądanie tych danych dostępne jest w Rejestrze plików JPK.
Identyfikator umożliwia automatyczne pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. UPO także przechowywane jest w bazie danych i dostępne do wydruku bądź eksportu do formatu PDF
Zaimportowane bądź utworzone w programie pliki JPK tworzą automatyczne rejestry, z których można generować raporty i analizy według wielu kryteriów.
Wszystkie tabele z danymi można poddawać dowolnemu filtrowaniu, grupowaniu, sortowaniu, drukowaniu, eksportowaniu do formatu XLS Excel®. Wbudowany w program arkusz kalkulacyjny umożliwia otwieranie takiego pliku do dalszej pracy.
Program zawiera Generator JPK, umożliwiający tworzenie plików JPK z obcych źródeł, na przykład: arkusz Excel®, tabele DBF oraz kreator połączenia z inną aplikacją ERP za pomocą API i bezpośredniego dostępu do różnych baz danych SQL.
Dodatkowo Program-JPK posiada wbudowane środowisko programisty, umożliwiające rozbudowę systemu poprzez tworzenie kodu z użyciem C#. Jeśli posiadamy dane w innych aplikacjach ERP, za pomocą API możemy dodawać własne rozszerzenia do generowania Jednolitych Plików Kontrolnych.
Tabelaryczne przedstawienie jednolitych plików kontrolnych pozwala na wygodny tryb przeglądania w formie listy kolumn i rekordów.
Dowolnie przefiltrowane dane, automatycznie są przygotowane do wydrukowania lub wyświetlenia w formacie Excel®.
Rekordy można grupować na zasadzie drzewka dowolnie dobierając kryteria.
Przygotowane, domyślne raporty użytkownik może rozbudowywać, może także tworzyć własne zestawienia.


Poniżej lista kilku głównych trudności, które Program-JPK pomoże rozwiązać:

  • Podstawowym problemem dla każdego księgowego jest używanie własnego cyfrowego podpisu kwalifikowanego do autoryzacji pliku o nieznanej zawartości i wysłanie takiego dokumentu do organów kontroli skarbowej. Świadomie używamy tutaj zwrotu „nieznanej zawartości”, bowiem plik JPK XML jest całkowicie nieczytelny dla przeciętnego użytkownika programów księgowych. Dodatkowo szczegółowy raport JPK_VAT musi być zgodny z deklaracją VAT, czego osoba podpisująca i wysyłająca nie jest w stanie zweryfikować.
  • Sposób podpisu i wysyłania plików przez aplikację dostarczoną przez Ministerstwo Finansów tj. „Klient JPK” jest daleki od doskonałości. Wymaga od użytkownika pozasystemowego zarządzania kilkoma plikami i identyfikatorami powstałymi z każdej sesji oraz ręcznego podpisywania plików za pomocą dodatkowego oprogramowania dostarczonego przez producenta posiadanej karty. W przypadku Biura Rachunkowego pomnożenie liczby klientów przez liczbę plików (co miesiąc) ukazuje skalę problemu w zarządzaniu informacjami tej wielkości.
  • Niektóre Jednostki Budżetowe i firmy wielooddziałowe zobowiązane są do wysyłania zbiorczych raportów JPK i deklaracji podatkowych z podległych jednostek. Firmy „córki” przekazują raporty z własnych systemów tylko w zakresie swojej organizacji. Firma nadrzędna musi mieć narzędzie do weryfikacji takich jednostkowych plików oraz do utworzenia i wysłania raportu zbiorczego.
  • Pomimo, że przepisy nie zezwalają na bezpośrednią ingerencję w plik JPK, to może wystąpić konieczność uzupełnienia brakujących danych, zwłaszcza gdy termin wysłania do MF jest bliski, a danych źródłowych poprawić już nie możemy lub posiadana aplikacja nie przechowuje wszystkich informacji potrzebnych do wygenerowania właściwych plików JPK.
  • W wielu firmach użytkowane są stare programy, które w ogóle nie będą mogły wygenerować właściwych plików JPK lub pliki takie będą niekompletne ze względu na ograniczony system przechowywanych informacji.
  • Przed podpisaniem i wysłaniem raportu, plik JPK powinien zostać sprawdzony pod względem merytorycznym oraz zgodności ze schematem XSD. W przeciwnym wypadku zostanie odrzucony przez system Ministerstwa Finansów.
  • Po wysłaniu plików musimy odczytać status przesyłki i przetwarzania, a następnie wydrukować UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). Wszystkie dane wysłane i odebrane powinny zostać zarchiwizowane.

Sprawdź jak szybko i łatwo wykonasz w/w zagadnienia. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem poszczególnych funkcji programu.

Zapoznaj się z następnym dokumentem Rejestr plików JPK.