Zawartość

Oferta TGSoft

Analiza plików JPK


Uniwersalna funkcja Analiza plików JPK.


Część wspólna dla wszystkich plików JPK

Plik JPK_V7M

Dane nagłówkowe załadowanego pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M

Rejestr plików JPK

Plik JPK_V7M

Pełny kod XML załadowanego dokumentu JPK_V7M
JPK_V7M, JPK_V7K

Plik JPK_V7M

Widok danych w zakładce sprzedaż

Plik JPK_V7M

Widok danych w zakładce zakupy
JPK_KR

JPK_KR Księgi Rachunkowe

Plik JPK_KR otwarty w oknie JPK/Analiza i edycja plików JPK. Z prawej strony wybieramy zakładkę „Obroty i salda”. Lista zawiera wszystkie dane prezentujące wartości liczbowe poszczególnych kont księgowych pogrupowane parami dla strony Winien i Ma:

JPK_KR Księgi Rachunkowe

Z prawej strony wybieramy zakładkę „Dziennik”. Lista zawiera wszystkie dane prezentujące dokumenty księgowe Dziennika.
JPK_FA

Plik JPK_FA

Lista faktur bieżącego pliku JPK_FA

Plik JPK_FA

Widok definicji i zapisów szczegółowych faktury
JPK_MAG

Generowanie plików JPK_MAG za pomocą API C#

Lista dokumentów magazynowych

Generowanie plików JPK_MAG za pomocą API C#

Szczegóły dokumentu PZ
JPK_WB

Plik JPK_FA

Lista wyciągów bankowych
JPK_PKPIR

Generowanie plików JPK_PKPIR za pomocą API C#

Lista dokumentów księgowych KPiR. Wizualizacja danych zawartych w pliku XML - Dokumenty Księgowe
CUK-2

CUK-2

CUK-2
JPK_VAT

Plik JPK_FA

Poprzednia struktura JPK_VAT