Aktualna wersja: 20.07.02


Analiza plików JPK

Użytkownik przed podpisaniem i wysłaniem pliku JPK powinien być pewny jego prawidłowej struktury i zawartości merytorycznej. Dodatkowo JPK_VAT wysyłany obligatoryjnie co miesiąc, musi być zgodny z deklaracją VAT. Zadanie to jest utrudnione ze względu na nieczytelną i niezrozumiałą dla użytkownika strukturę pliku JPK. Poniżej zdjęcie takiego pliku otwarte w Notatniku Windows. Użytkownik może rozpoznać niektóre zapisy, jednak całości pliku zawierającego kilkadziesiąt faktur nie będzie w stanie zweryfikować. Nie sprawdzi również zgodności z sumami kontrolnymi.

Dla rozwiązania tych problemów Program-JPK oferuje funkcję Analiza plików JPK.

Widok JPK w notatniku

Zawartość pliku JPK otwarta w Notatniku Windows.Plik JPK widok nagłówka

Plik JPK_VAT otwarty w prezentowanym programie TGSoft. Z prawej strony okna można przełączać kolejne zakładki, które zawierają szczegółowe dane pliku JPK.

Pierwsza zakładka prezentuje zawsze Nagłówek dokumentu JPK.Widok JPK w edytorze Programu-JPK

Druga (stała) zakładka zawiera odczytany plik w źródłowej formie XML. W odróżnieniu od zwykłego notatnika zapisy są odpowiednio sformatowane i wyeksponowane za pomocą różnych kolorów. Dodatkowo poszczególne sekcje można zwijać i rozwijać w celu poprawienia czytelności. Opcja przeznaczona jest tylko dla zawansowanych użytkowników.

Pozostali użytkownicy skorzystają z kolejnych szczegółowych zakładek, które będą różne w zależności od otwartego pliku JPK. Zakładki zawierają zapisy z rekordami tabel szczegółowych.Widok JPK_VAT Sprzedaż

Lista rekordów tabeli Sprzedaży odczytana z dokumentu JPK_VAT. Tabelę można przeglądać (przewijać), filtrować, sortować, drukować i eksportować do arkusza kalkulacyjnego XLS. Wszystkie kolumny Rejestru są podsumowane.

W stopce ekranu umieszczone zostały sumy kontrolne (ilość wierszy i łączny podatek) odczytane z pliku XML.

Porównujemy liczbę rekordów oraz sumę zapisaną w XML z rzeczywistymi wartościami obliczonymi przez program z danych szczegółowych zawartych w pliku JPK.Edycja JPK_VAT Sprzedaż

Każdy zapis (rekord) z tabeli można otworzyć w celu przeglądania lub edycji wszystkich zapisów.Widok JPK_VAT Zakupy

Lista rekordów tabeli Zakupów odczytana z dokumentu JPK_VAT.Edycja JPK_VAT Zakup

Przeglądanie i edycja rekordu Zakupu.Weryfikacja JPK XSD

Ostatnia zakładka [Sprawdź XML] zawiera mechanizmy kontroli dokumentów JPK.

Za pomocą przycisku [Sprawdź], program kontroluje plik JPK z odpowiednim schematem XSD, w taki sam sposób, w jaki czyni to Ministerstwo Finansów. Dzięki temu mamy pewność, że pod względem technicznym wysyłany plik XML jest prawidłowy i nie zostanie odrzucony przez serwer MF.

Ewentualne błędy będą widoczne w tabeli z oznaczeniem numeru linii i pozycji zawierających błąd. Przyciskiem [Pokaż] wskazujemy tylko jeden bieżący błąd. Przyciskiem [Wszystko] program pokaże wszystkie błędy (niezgodności).Weryfikacja JPK XSD podgląd XML z błędami

Program automatycznie przełącza się do widoku z zawartością źródłową XML i zaznacza wszystkie błędy podświetlając wiersze kolorem żółtym.kontrola i sumowanie JPK_VAT sprzedaży

W oknie Sprzedaż dostępne są sumy zbiorcze wszystkich kolumn VAT, które możemy łatwo porównać z deklaracją VAT.kontrola i sumowanie JPK_VAT zakupów

W oknie Zakupy znajdują się sumy zbiorcze wszystkich kolumn VAT, które możemy łatwo porównać z deklaracją VAT.wydruk JPK_VAT sprzedaży

Bezpośrednio z odczytanego pliku XML drukujemy Rejestr Sprzedaży, którego projekt można własnoręcznie przygotować lub zmienić za pomocą wbudowanego generatora raportów. Dostępna jest opcja zapisu wydruków do pliku w formacie PDF.wydruk JPK_VAT zakupów

Wydruk Rejestru Zakupów i Kosztów wykonany bezpośrednio z pliku JPK_VAT.
Zapoznaj się z następnym dokumentem Otwórz plik JPK w arkuszu XLS.