Oferta TGSoft

Biała lista - Wykaz podatników VAT


Sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta ma dla podatników ogromne znaczenie. Od ustalenia tego statusu zależy bowiem sposób opodatkowania danej czynności bądź też możliwość skorzystania z przysługujących podatnikowi ustawowych praw, w tym możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów.Program-JPK PRO posiada obsługę Białej Listy podatników VAT za pomocą oficjalnego API Ministerstwa Finansów. Funkcje znajdują się w zakładce Menu/JPK-PRO.


Biała lista VAT

  • Biała Lista VAT służy do pobierania wszystkich danych podatników, które udostępnia serwis MF dla podanych numerów NIP.
  • Biała Lista - Rachunki Bankowe służy do sprawdzania czy podany rachunek bankowy występuje dla wskazanego numeru NIP.

Obydwa zestawienia wykonywane są seryjnie na podany dzień. Dostępna jest też funkcja sprawdzania pojedynczych danych (dla jednego numeru NIP).Biała lista VAT

Do wykonania raportu z Białej Listy należy wskazać plik Excel, który będzie zawierał dane w układzie tabelarycznym. Arkusz może zawierać wiele dodatkowych kolumn wygenerowanych np. z użytkowanego systemu księgowego ERP. Musimy tylko zmienić nazwy kolumn dla NIP oraz RB (rachunek bankowy). Opcjonalną odczytywaną kolumną jest Nazwa, w której możemy podać nazwę (własny identyfikator) firmy.

Podsumowując, program obsługuje kolumny: NIP, Nazwa, RB. Przy czym w pierwszym raporcie wystarczy NIP i Nazwa, w drugim raporcie do weryfikacji dodatkowo potrzebny jest numer rachunku bankowego (RB). Ewentualne, pozostałe kolumny zostaną przez aplikację zignorowane i nie spowodują błędu ładowania.Biała lista VAT

Biała Lista VAT służy do pobierania wszystkich danych podatników, które udostępnia serwis MF dla podanych numerów NIP.

Należy podać [Datę] (stan na dzień) i nacisnąć przycisk [Seryjne sprawdzenie]. Można też użyć przycisku [1 NIP] do pobrania danych tylko jednego bieżącego podmiotu. Po załadowaniu, dane białej listy dostępne są w tabeli, którą można zapisać do pliku Excel ( z menu kontekstowego) lub wydrukować w formie Raportu.


Biała lista VAT

Biała lista zawiera wszystkie zarejestrowane firmowe rachunki bankowe podatnika. W tabeli widzimy tylko pierwszy z nich, a ich łączną ilość w kolumnie [Ile]. Wszystkie rachunki będą widoczne na wydruku wg projektu.

Dostępne jest też dodatkowe okno otwierane przyciskiem [Rachunki], które zawiera podstawowe dane podatnika wraz z całą listą rachunków. Długą listę można dodatkowo filtrować lub wyszukiwać żądane numery.


Biała lista VAT

Wydruk raportu Białej Listy wg własnego projektu.Biała lista VAT

Sprawdzenie rachunków bankowych w białej liście na podstawie pary NIP/Rachunek. Raport wykonywany jest na wskazany dzień.


Biała lista VAT

Wydruk raportu weryfikacji rachunków bankowych wg własnego projektu.


Więcej na stronie: Biała lista - Wykaz podatników VAT.