Aktualna wersja: 20.02.03


Opis struktury tabeli JPK_FA.DBF

Do importu potrzebne są dwie tabele JPK_FA.DBF (lista faktur) oraz JPK_FAW.DBF (zapisy szczegółowe, pozycje faktur). Tabela nagłówkowa synchronizowana jest za pomocą klucza (identyfikatora), który wpisujemy w polu [ID_FA].

Identyfikator jest unikalnym numerem całkowitym, dla każdego importu możemy stosować numerację od 1. Ten sam identyfikator faktury wpisujemy we wszystkich zapisach szczegółowych danej faktury, w tabeli JPK_FAW.


Puste struktury tabel DBF do wypełnienia własnymi danymi można utworzyć w kreatorze importu przycisk [Puste DBF]. Kreator znajduje się w Menu/JPK/Import DBF/Import JPK_FA.


Opis kolumn tabeli dla JPK_FA.DBF, dane nagłówkowe faktur:

 • [ID_FA] – liczba całkowita, unikalny identyfikator faktury do połączenia z rekordami (pozycjami) szczegółowymi faktury
 • [DataWys] – data wystawienia
 • [NumerFak] – numer faktury
 • [NazwaNab] – nazwa nabywcy
 • [AdresNab] – adres nabywcy
 • [NazwaSprz] – nazwa sprzedawcy
 • [AdresSprz] – adres sprzedawcy
 • [NIPSprzPr] – prefix do NIP sprzedawcy
 • [NIPSprz] – NIP sprzedawcy
 • [NIPNabPr] – prefix do NIP nabywcy
 • [NIPNab] – NIP nabywcy
 • [DataDost] – data dostawy
 • [NettoPodst] – wartość kwoty Netto dla stawki podstawowej
 • [VATPodst] – wartość kwoty VAT dla stawki podstawowej
 • [NettoStob1] – wartość kwoty Netto dla stawki obniżonej 1
 • [VATStob1] – wartość kwoty VAT dla stawki obniżonej 1
 • [NettoStob2] - wartość kwoty Netto dla stawki obniżonej 2
 • [VATStob2] – wartość kwoty VAT dla stawki obniżonej 2
 • [NettoStob3] - wartość kwoty Netto dla stawki obniżonej 3
 • [VATStob3] – wartość kwoty VAT dla stawki obniżonej 3
 • [NettoStob4] - wartość kwoty Netto dla stawki obniżonej 4
 • [VATStob4] – wartość kwoty VAT dla stawki obniżonej 4
 • [Netto0] - wartość kwoty Netto dla stawki 0%
 • [NettoZW] - wartość kwoty Netto dla stawki „ZW” (zwolnionej)
 • [KwotaNal] – kwota brutto należności
 • [FMetodaKas] – metoda kasowa (TAK wpisujemy 1)
 • [FSamofak] – samo-fakturowanie (TAK wpisujemy 1)
 • [FOdwrotneO] – odwrotne obciążenie (TAK wpisujemy 1)
 • [FUslugiZw] – usługi zwolnione (TAK wpisujemy 1)
 • [PrzepisUZ] – przepis ustawy zwolnienia
 • [PrzepisDZ] – przepis dyrektywy zwolnienia
 • [InnaPZWOL] – inna podstawa zwolnienia
 • [FArt106c] – artykuł 106c (TAK wpisujemy 1)
 • [NazwaOE] – nazwa organu egzekucyjnego
 • [AdresOE] – adres organu egzekucyjnego
 • [FFakPP] – faktura przedstawiciela podatkowego (TAK wpisujemy 1)
 • [NazwaPP] – nazwa przedstawiciela podatkowego
 • [AdresPP] – adres przedstawiciela podatkowego
 • [NumerPP] – numer przedstawiciela podatkowego
 • [DataNST] – data nowego środka transportu
 • [PrzebPoj] – przebieg pojazdu
 • [GodzinyUP] – godziny używania pojazdu
 • [FDrugiPT3] – drugi podatnik transakcji trójstronnej (TAK wpisujemy 1)
 • [FUTMarza] – usługi turystyki marża (TAK wpisujemy 1)
 • [FTUSztuka] – towary używane, dzieła sztuki (TAK wpisujemy 1)
 • [MarzaOpis] – opis procedury marży
 • [RODZAJFA] – rodzaj faktury (VAT, KOREKTA, ZAL, POZ)
 • [PRZYCZKOR] – przyczyna korekty
 • [NRFAKOR] – numer faktury korygowanej
 • [OKRESFAKOR] – okres faktury korygowanej
 • [ZALZAPLATA] – kwota zapłaty faktury zaliczkowej
 • [ZALPODATEK] – podatek VAT faktury zaliczkowej


Opis kolumn tabeli dla JPK_FAW.DBF, rekordy szczegółowe faktur:

 • [ID_FA] - liczba całkowita, unikalny identyfikator faktury. Ten sam numer, który został wpisany w nagłówku tej faktury
 • [Nazwa] – nazwa towaru lub usługi
 • [JM] - jednostka miary
 • [ILOSC] - ilość
 • [CenaNetto] – cena jednostkowa netto
 • [CenaBrutto] – cena jednostkowa brutto
 • [KwRabatu] – kwota rabatu
 • [WartNetto] – wartość pozycji netto
 • [WartBrutto] – wartość pozycji brutto
 • [STVAT] - stawka VAT


Zapoznaj się z następnym dokumentem Generator JPK za pomocą API.