Aktualna wersja: 20.02.03


Opis struktury tabeli JPK_VAT.DBF

Wszystkie zapisy szczegółowe (faktury) Rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupów znajdują się w jednej tabeli JPK_VAT.DBF. Każdy rekord zawiera wszystkie kolumny wartościowe deklaracji od K_10 do K_50, ale wypełniamy tylko te, które odpowiadają danemu rejestrowi. Rozróżnienie rejestrów oznaczamy w kolumnie [SZ] wartościami „S” lub „Z”.


Pustą strukturę tabeli DBF do wypełnienia własnymi danymi można utworzyć w kreatorze importu przycisk [Puste DBF]. Kreator znajduje się w Menu/JPK/Import DBF/Import JPK_VAT.


Opis kolumn tabeli dla JPK_VAT (2):

  • [SZ] - Kolumna jednoznakowa, zawiera dużą literę „S” dla rejestru sprzedaży oraz „Z” dla rejestru zakupów
  • [LP] - numer kolejny pozycji, unikalny dla każdego rejestru (liczony od 1 dla LpSprzedazy oraz LpZakupu)
  • [DATAWW] - data wystawienia dla rejestru sprzedaży (DataWystawienia) lub data wpływu dla rejestru zakupów (DataWplywu)
  • [DATASZ] - data sprzedaży dla rejestru sprzedaży (DataSprzedazy) lub data zakupu dla rejestru zakupów (DataZakupu)
  • [NRFAKTURY] - pole (DowodSprzedazy) dla rejestru sprzedaży lub (DowodZakupu) dla rejestru zakupów
  • [NAZWA] - pole (NazwaKontrahenta) dla rejestru sprzedaży lub (NazwaDostawcy) dla rejestru zakupów
  • [ADRES] - pole (AdresKontrahenta) dla rejestru sprzedaży lub (AdresDostawcy) dla rejestru zakupów
  • [NIP] - pole (NrKontrahenta) dla rejestru sprzedaży lub (NrDostawcy) dla rejestru zakupów
  • [K_10], [K_11] … , [K_39] - kolumny wartościowe pierwszej strony deklaracji VAT7
  • [K_43], [K_44] … , [K_50] - kolumny wartościowe drugiej strony deklaracji VAT7

Do importu danych z DBF program zawsze otwiera dwa pliki JPK_VAT oraz JPK_NAG. Oprócz danych szczegółowych, rejestru faktur sprzedaży i zakupów, musisz generować jeden rekord nagłówkowy w tabeli JPK_NAG. Rekord ten zawiera informacje pobierane do nagłówka formularza JPK, w szczególności okres za jaki sporządzamy raport oraz dane identyfikacyjne podmiotu.



Zapoznaj się z następnym dokumentem Opis struktury tabeli JPK_FA.DBF.