Oferta TGSoft

Połączenia SQL (DbConnection)

Wersja JPK-PRO posiada funkcje definiowania połączeń z różnymi bazami danych. Zaszyfrowana konfiguracja przechowywana jest w bazie danych bieżącej firmy.API-JPK Połączenia SQL (DbConnection)

Program obsługuje bezpośrednio 5 różnych baz danych:

 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Firebird
 • Postgresql
 • Clipper

Zdefiniowane połączenie może być wykorzystywane w rozszerzeniach API oraz funkcjach wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego.


Dla MS SQL Server można wybrać tryb autoryzacji Windows lub SQL. Dla autoryzacji Windows nie potrzeba parametrów logowania (login/hasło).

Dla MySQL, Firebird i Postgresql należy wybrać tryb SQL i podać login oraz hasło.

Dla tabel DBF Clipper nie ma autoryzacji, nie podajemy danych logowania. Natomiast w polu „Baza danych” definiujemy katalog na dysku z tabelami DBF. W przykładzie na zdjęciu: C:\Program-JPK\Import


Poniżej przykład definicji połączenia dla tabel Clipper bezpośrednio w kodzie programu (metoda dotychczasowa):


dbf = new ADS("", @"C:\Program-JPK\Import", "", "") { TableType = ADS.AdsTableType.DBF_NTX };
    

Nowa metoda z wykorzystaniem definicji:


dbf = new ADS(4);
    

Gdzie parametr 4 to numer ID z definicji połączenia (kolumna Id na naszym zdjęciu).


Tak zdefiniowane połączenie może być wykorzystane w wielu skryptach C# oraz funkcjach Arkusza. W przypadku konieczności zmiany parametrów autoryzacji lub samej bazy danych, wystarczy zmienić definicję w jednym miejscu programu. Mamy też dodatkową korzyść, program przechowuje parametry autoryzacji w bazie danych w formacie zaszyfrowanym. Natomiast podawanie parametrów w kodzie C# występuje w formie „jawnej”.

Kolejna korzyść dla firmy wielooddziałowej lub Biura Rachunkowego. Dla każdej „firmy”, Program-JPK posiada oddzielną bazę danych z własną definicją połączeń SQL. Jeżeli BR prowadzi księgowość np. w programie Sz@rk lub OPTIMA, to każda firma będzie mieć własne połączenie ze swoją bazą danych w programie księgowym. Jeżeli wykorzystamy zdefiniowane połączenie SQL w funkcjach Arkusza Kalkulacyjnego, to wystarczy nam JEDEN arkusz XLS, w którym definiujemy obliczenia księgowe. Następnie zmieniamy w programie bieżącą firmę na kolejną i nasz arkusz automatycznie będzie przedstawiał wyniki z aktualnie otwartej bazy danych nowej firmy.


Przykład wykorzystania połączenia SQL za pomocą nowej funkcji Arkusza Kalkulacyjnego DBScalar().