Oferta TGSoft

Obsługa e-Deklaracji podatkowych


Program JPK-PRO posiada funkcje importu dowolnych formularzy XML e-Deklaracji podatkowych wygenerowanych z różnych systemów Księgowych lub Kadrowo-Płacowych.

Elektroniczne wersje formularzy zapisane w formacie XML można podpisywać kwalifikowanym podpisem cyfrowym i wysyłać bezpośrednio na bramkę Ministerstwa Finansów. Program przechowuje identyfikatory i statusy sesji oraz pobiera i drukuje UPO.Obsługa e-Deklaracji podatkowych

Obsługa e-Deklaracji dostępna jest w nowej sekcji Menu/JPK-PRO.


  • Nowy Formularz - umożliwia import dowolnej e-Deklaracji w formacie XML
  • Podpisz i wyślij - umożliwia podpis bieżącej deklaracji podatkowej kwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz wysłanie formularza na Bramkę MF lub bramkę testową.
  • UPO - pobiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  • Podgląd XML - umożliwia podgląd wersji XML e-Deklaracji oraz pobranego UPO. Dodatkowo można dopisywać lub zmieniać opisy bieżącego formularza (np. uwagi).
  • Kasuj - kasuje bieżący formularz i wszystkie jego identyfikatory