Oferta TGSoft

DBScalar() wbudowana funkcja w Arkuszu Kalkulacyjnym


Nowa funkcja DBScalar() umożliwia pobieranie danych z różnych baz SQL w czasie rzeczywistym, co oznacza że zawsze otrzymujemy bieżący stan aktualnych danych w połączonej bazie z bieżącą firmą. Funkcja doskonale sprawdzi się w połączeniu Programu-JPK z bazą danych ERP wykorzystywanego w firmie systemu księgowego lub handlowego.

Połączenie z bazą wykonujemy w oknie Menu/JPK/Połączenia SQLFunkcja Excel UDF DBScalar SQL

Wprowadzanie funkcji jest niezwykle proste i znane wszystkim użytkownikom aplikacji MS Excel.


Parametry funkcji:

=DBScalar(db;tabela;pole;klucz;wartosc)

  • db - numer id zdefiniowanego połączenia SQL
  • tabela - nazwa tabeli z połączonej bazy danych
  • pole - nazwa pola wskazanej tabeli, które będzie zwracane przez funkcję
  • klucz - nazwa kolumny klucza, który jednoznacznie określi żądany rekord z tabeli
  • wartosc - wartość klucza, może przyjmować wartości liczbowe lub tekstowe

Przykład funkcji w połączeniu z bazą Programu Finansowo Księgowego Sz@rk FK:

=DBScalar(1;"kontrahenci";"nazwa1";"kod";A1)

„Podaj wartość kolumny nazwa1 z tabeli kontrahenci dla pola kod=A1”, gdzie A1 to komórka arkusza z żądaną wartością.


W tym przypadku dla bazy MS SQL Server program pobierze dane z bazy za pomocą zapytania SQL:

SELECT TOP 1 nazwa1 FROM kontrahenci WHERE kod=1

Należy tutaj zwrócić uwagę na klauzulę TOP 1, która spowoduje pobranie tylko jednego (pierwszego) rekordu, jeżeli podana wartość klucza nie jest unikalna i zapytanie SQL zwróciłoby więcej rekordów.


Funkcja dostępna jest dla użytkowników Program-JPK PRO.Film prezentuje wykorzystanie połączenia Id=1, które skonfigurowane jest do bazy MS SQL Server programu Sz@rk FK. W trybie rzeczywistym załadujemy dane do Arkusza, następne po edycji dwóch rekordów w programie FK, nowe zmiany będą widoczne w arkuszu po odświeżeniu Arkusza przyciskiem [Oblicz].

Zapoznaj się z następnym dokumentem: Definiowane Funkcje Użytkownika - własne funkcje C# UDF()