Aktualna wersja: 21.03.31


Analizy JPK_VAT w Arkuszu Kalkulacyjnym za pomocą wbudowanej funkcji JpkVat()

Zastosowanie funkcji do budowania własnych analiz z danych JPK_VAT jest bardzo proste i znane wszystkim użytkownikom aplikacji MS Excel.


Obliczenia JPK_VAT za pomocą funkcji Excel

Podstawowym zadaniem Rejestru Plików JPK jest przetwarzanie dokumentów JPK, które po podpisaniu są wysyłane bezpośrednio z programu na bramkę Ministerstwa Finansów.Obliczenia JPK_VAT za pomocą funkcji Excel

Pliki JPK_VAT tworzą bazę danych, z której program korzysta do wydruku Rejestrów VAT oraz generowania Deklaracji podatkowych VAT.Obliczenia JPK_VAT za pomocą funkcji Excel

Zaksięgowane dane dostępne są bezpośrednio w zintegrowanym Arkuszu Kalkulacyjnym.

Nową funkcję wprowadzamy do komórki arkusza zgodnie z zasadami Excel poprzedzając jej nazwę znakiem równości =


=JpkVat(rok; mc1; mc2; kolumna)


Opis parametrów:

  • rok można podać wprost np. 2017 lub 0. Dla parametru „zero” funkcja oblicza dane dla aktualnie otwartego w programie roku.
  • mc1 i mc2 to zakres miesięcy z podanego roku. Jeżeli interesuje nas wartość z jednego miesiąca podajemy takie same wartości.
  • kolumna określa numer kolumny zgodnie z nazewnictwem pliku JPK_VAT. Dla Rejestru sprzedaży mogą to być liczby od 10 do 39. Dla Rejestru zakupów liczby 43 do 50.

Aktualnie funkcja działa dla plików JPK_VAT wariant (2) oraz (3). Wariant (1) z roku 2016 nie jest obsługiwany. Z roku 2016 funkcja zawsze zwróci zero, nawet jeżeli w programie są pliki z tego okresu.


Funkcja dostępna jest dla użytkowników Program-JPK PRO.