Oferta TGSoft

Generator JPK w Arkuszu XLSTworzenie i edycja plików JPK odbywa się bezpośrednio w Arkuszu Kalkulacyjnym Programu-JPK, za pomocą wbudowanych funkcji oraz przejrzystych i wygodnych okien dialogowych.

Generowanie JPK w arkuszach XLS jest optymalnym rozwiązaniem dla użytkowników posiadających zagraniczne aplikacje bez wbudowanej obsługi jednolitych plików kontrolnych. Użytkownicy takich systemów kopiują dane do arkuszy bezpośrednio ze swoich programów lub korzystają z częściowo przygotowanych skoroszytów XLSX przez dział informatyczny macierzystej firmy.

Program-JPK posiada wbudowane mechanizmy usprawniające wypełnianie danych oraz import z zewnętrznych arkuszy i tabel. Zaawanasowane funkcje dostępne są w wersji rozszerzonej programu PRO (NET).

Utworzone w naszym programie skoroszyty XLS oraz XLSX mogą być otwierane w programie Excel®. Kompatybilność zachowana jest również w drugą stronę, pliki utworzone w aplikacji Excel® mogą być otwierane i edytowane w Programie-JPK.Generator JPK w Arkuszu XLS

Widok arkusza z załadowanym dokumentem JPK_VAT i aktywną zakładką „Nagłówek”. Poniżej krótki opis poszczególnych przycisków w dedykowanej zakładce MENU/JPK:

 • Nowy Plik JPK_VAT - Tworzy nowy (pusty) szablon dokumentu JPK zgodny ze strukturą JPK_VAT (2), gotowy do ręcznego księgowania lub dodawania (scalania) kilku plików XML.
 • Otwórz JPK - Otwiera wskazany plik JPK XML w nowym arkuszu. Dla JPK_VAT (2) dostępne są funkcje rozszerzone.
 • Edycja nagłówka - Umożliwia edycję Nagłówka formularza JPK za pomocą dedykowanego okna dialogowego.
 • Początek tabeli - skok na początek tabeli, wyświetla pierwszą stronę bieżącego Rejestru VAT
 • Poprzednia strona
 • Następna strona
 • Koniec tabeli - skok na koniec tabeli, wyświetla ostatnią stronę bieżącego Rejestru VAT
 • Szukaj LP - Wyszukiwanie podanego numeru LPSprzedazy lub LPZakupu w zależności od bieżącego kontekstu
 • Nowy zapis VAT - Umożliwia dodanie nowego rekordu do bieżącej tabeli. Dane wprowadzamy za pomocą dedykowanego okna dialogowego.
 • Edycja zapisu VAT - Edycja bieżącego rekordu tabeli za pomocą dedykowanego okna dialogowego.
 • Dodaj nowe rekordy - Umożliwia dodanie podanej liczby nowych (pustych) rekordów do bieżącej tabeli z zachowaniem funkcji sumujących. Puste rekordy można wypełniać za pomocą kopiowania danych z innego programu.
 • Kasuj rekord - Kasowanie bieżącego rekordu tabeli.
 • Kasuj cały Rejestr - Umożliwia skasowanie wszystkich rekordów bieżącego Rejestru VAT
 • Liczba porządkowa - Automatyczne numerowanie wszystkich pozycji LP dla bieżącego rejestru. Należy wykonać np. po scaleniu kilku plików JPK lub kasowaniu rekordów.
 • Dodaj JPK_VAT - Dodawanie kolejnego wskazanego pliku JPK_VAT do aktualnego dokumentu. Funkcja umożliwia scalanie dokumentów JPK_VAT.
 • Sumy zbiorcze - Sumy zbiorcze bieżącego rejestru VAT zgodnie z kodami deklaracji VAT7
 • Raport JPK - Wydruk raportu zbiorczego dla całego formularza JPK_VAT. Zawiera dane nagłówkowe, sumy zbiorcze dla zakładki Sprzedaż oraz Zakupy.
 • C# API - Umożliwia automatyzację operacji wykonywanych bezpośrednio w Arkuszu za pomocą API. Funkcja dla programistów.
 • Generuj JPK - Tworzy nowy plik JPK_VAT XML z danych zawartych w bieżącym arkuszu kalkulacyjnym. W nowym oknie dostępna jest również weryfikacja zgodności pliku ze schematem XSD.


Generator JPK w Arkuszu XLS

Widok Rejestru sprzedaży w zakładce „Sprzedaż”.

Tabela Rejestru zawiera automatycznie zdefiniowany wiersz z sumami poszczególnych kolumn oraz dodatkową kolumnę „VAT należny”. Funkcje sumujące są automatycznie dodawane przez program, gdy korzystamy z wbudowanych (wyżej opisanych) opcji obsługi tabeli.

W kolumnie LpSprzedaży widać podświetlone pozycje 3 oraz 13. Są to automatyczne znaczniki początku kolejnego pliku JPK_VAT importowanego za pomocą funkcji [Dodaj JPK_VAT], która służy do scalania wielu plików JPK.Generator JPK w Arkuszu XLS

Widok Rejestru zakupów w zakładce „Zakupy”.

W kolumnie LpZakupu widać podświetlone pozycje 3 oraz 10. Są to automatyczne znaczniki początku kolejnego pliku JPK_VAT importowanego za pomocą funkcji [Dodaj JPK_VAT], która służy do scalania wielu plików JPK.

Dodawanie (scalanie) plików JPK wypełnia jednocześnie obydwie tabele w zakładkach Sprzedaż oraz Zakupy.Generator JPK w Arkuszu XLS

Okno dialogowe do edycji nagłówka formularza JPK. W polu [Kod Urzędu] dostępna jest lista wyboru urzędu skarbowego.Generator JPK w Arkuszu XLS

Okno do wprowadzania nowego zapisu lub edycji rekordów w tabeli Sprzedaży. W zakładce dane Nabywcy dostępny jest wybór kontrahenta z listy, który pozwala na automatyczne wypełnianie pól nazwy, adresu oraz NIP kontrahenta.Generator JPK w Arkuszu XLS

Okno do wprowadzania nowego zapisu lub edycji rekordów w tabeli Zakupu. W zakładce dane Dostawcy dostępny jest wybór kontrahenta z listy, który pozwala na automatyczne wypełnianie pól nazwy, adresu oraz NIP kontrahenta.

Wszystkie pola okna edycyjnego są automatycznie synchronizowane z poszczególnymi kolumnami bieżącej tabeli arkusza kalkulacyjnego.Generator JPK w Arkuszu XLS

Za pomocą funkcji „Dodaj nowe rekordy” program wstawia puste wiersze na końcu tabeli z zachowaniem formatowania i automatycznym kopiowaniem funkcji obliczających. Puste rekordy można łatwo wykorzystać do wypełnienia danymi za pomocą metody kopiuj wklej z innego programu.Generator JPK w Arkuszu XLS

Okno z sumami zbiorczymi bieżącego Rejestru, na zdjęciu widać sumy Zakupów. Umożliwia przegląd statystyk całego rejestru bez potrzeby przewijania kolumn, których w rejestrze Sprzedaży jest kilkadziesiąt. Dodatkowo od razu mamy pełny opis poszczególnych kolumn zgodny z opisem deklaracji VAT7.Generator JPK w Arkuszu XLS

Raport JPK zawiera sumy obydwu rejestrów Sprzedaży i Zakupów w jednym zestawieniu.Generator JPK w Arkuszu XLS

W każdej chwili dostępny jest Generator Pliku JPK i podgląd struktury XML wygenerowanej na podstawie aktualnych danych we wszystkich zakładkach bieżącego skoroszytu. Z okna podglądu XML sprawdzamy również zgodność pliku ze schematem XSD i zapisujemy JPK_VAT do wskazanego lokalnego pliku na dysku.

Połączenie znanych funkcji Arkusza Kalkulacyjnego z dodatkowymi funkcjami stosowanymi w programach księgowych daje użytkownikowi ogromną swobodę i wygodę w obsłudze pliku JPK.

Zaawansowane rozwiązanie Program-JPK PRO


Video prezentuje metodę otwierania i edycji pliku JPK_VAT z Menu Programu-JPK. Funkcja otwiera wskazany plik i automatycznie ładuje Arkusz Kalkulacyjny.W drugiej metodzie otwieramy plik JPK z Menu Arkusza, który wcześniej musi być załadowany.Nowy JPK_VAT można utworzyć bezpośrednio w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS.Scalanie plików JPK bezpośrednio w Arkuszu kalkulacyjnym.

W trakcie scalania program oferuje pełną edycję poszczególnych zapisów Rejestrów VAT oraz dodawanie nowych rekordów. W każdej chwili dostępny jest sumaryczny plik XML JPK_VAT oraz weryfikacja poprawności wprowadzonych danych.W kolejnym dokumencie opisano automatyzację Importu danych z arkusza Excel za pomocą API.