Oferta TGSoft

Przykłady dostępu do różnych baz danych SQL za pomocą API


API programu pozwala na odczyt danych z dowolnych systemów ERP posługujących się różnymi bazami danych. Wszystkie poniżej przestawione przykłady korzystają z biblioteki TGSoft.DB, którą należy dołączyć w sekcji using.

Oczywiście poza udostępnieniem naszej biblioteki, programista może skorzystać bezpośrednio z biblioteki systemowej System.Data i korzystać z całego dobrodziejstwa ADO.NET.

 • TestMSSQL() - dostęp do bazy MS SQL Server.
 • TestFirebird() - dostęp do bazy Firebird SQL.
 • TestOleDb() - dostęp do różnych baz za pomocą sterowników OLE DB, które muszą być zainstalowane w komputerze. W przykładzie zastosowano bazę MS SQL Server.
 • TestOdbc() - dostęp do różnych baz za pomocą sterowników ODBC, które muszą być zainstalowane w komputerze. W przykładzie zastosowano bazę MS SQL Server.
 • TestDBF() - dostęp do tabel DBF (Clipper)
 • TestSqlProcedure() - przykład pobrania rekordów, które są wynikiem procedury zapisanej w bazie MS SQL Server. Procedura wymaga podania dwóch parametrów (daty).
 • TestOledbProcedure() - Powyższy przykład wykonany za pomocą sterowników OLE DB.

Poniżej cały kod C# naszego przykładu:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data.OleDb;
  using TGSoft.DB;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private const string sqlSelect = "SELECT * FROM jpk_rejestry_vat";
    private DataTable dt;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }  
   
    private void TestMSSQL()
    {
      var sql = new TGSoft.DB.MsSql(@"XServer\SQLExpress", "erp_database", "", "");
      dt = sql.GetSQLTable(sqlSelect);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    private void TestFirebird()
    {
      var sql = new TGSoft.DB.FbSql("10.1.0.12", @"c:\Katalog-ERP\PROGRAM-ERP.FDB", "SYSDBA", "masterkey");
      sql.ServerType = TGSoft.DB.FbSql.FirebirdServerType.Default;      
      dt = sql.GetSQLTable(sqlSelect);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    private void TestOleDb()
    {
      var sql = new TGSoft.DB.OleDb(@"Provider=SQLNCLI11;Server=XServer\SQLExpress;Database=erp_database;Trusted_Connection=Yes");
      dt = sql.GetSQLTable(sqlSelect);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    private void TestOdbc()
    {
      var sql = new TGSoft.DB.Odbc(@"Driver={SQL Server};Server=XServer\SQLExpress;Database=erp_database;Trusted_Connection=Yes;");
      dt = sql.GetSQLTable(sqlSelect);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }

    private void TestDBF()
    {
      var sql = new TGSoft.DB.ADS("", @"c:\Katalog-ERP", "", "") { TableType = ADS.AdsTableType.DBF_NTX };
      dt = sql.GetSQLTable(sqlSelect);
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    private void TestSqlProcedure()
    {
      var param1 = new SqlParameter { ParameterName = "@data1", Value = new DateTime(2017, 1, 1) };
      var param2 = new SqlParameter { ParameterName = "@data2", Value = new DateTime(2017, 1, 31) };
      
      var sql = new TGSoft.DB.MsSql(@"XServer\SQLExpress", "erp_database", "", "");
      dt = sql.GetSPTable("dbo.RejestryVAT", new SqlParameter[] { param1, param2 });
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
    
    private void TestOledbProcedure()
    {
      var param1 = new OleDbParameter { ParameterName = "@data1", Value = new DateTime(2017, 1, 1) };
      var param2 = new OleDbParameter { ParameterName = "@data2", Value = new DateTime(2017, 1, 31) };
      
      var sql = new TGSoft.DB.OleDb(@"Provider=SQLNCLI11;Server=XServer\SQLExpress;Database=erp_database;Trusted_Connection=Yes");
      dt = sql.GetSPTable("dbo.RejestryVAT", new OleDbParameter[] { param1, param2 });
      dataGridView1.DataSource = dt;
    }
  }
}
    


Przykłady połączeń do różnych baz danych za pomocą sterowników OLE DB i ODBC można znaleźć na stronie: https://www.connectionstrings.com

Np. dla bazy Pervasive: https://www.connectionstrings.com/pervasive/Zapoznaj się z następnym dokumentem Hello World - dodatek do Arkusza Kalkulacyjnego.