Aktualna wersja: 19.10.28


Generator JPK_FA za pomocą API

Program-JPK udostępnia API do generowania dokumentów JPK na podstawie zewnętrznych danych, które mogą być pobierane z rzeczywistych baz danych użytkowanych programów.

Dodawanie własnych rozszerzeń wykonujemy w oknie Menu/JPK/API.Generator JPK API

Lista własnych skryptów rozszerzających podstawowe funkcje programu.

Środowisko projektowania otwieramy za pomocą przycisku [Projektuj].Generator JPK API

Okno edytora kodu C#. W programie dostępny jest system podpowiedzi i automatycznego uzupełniania kodu „IntelliSense” zademonstrowany przy wyborze stawki VAT.Generator JPK API

Po wykonaniu skryptu możemy wygenerować żądany plik XML z podglądem za pomocą wbudowanego edytora.Generator JPK API

Wykonanie skryptu umożliwia też przeglądanie faktury za pomocą dedykowanego okna Faktury, gdzie w przyjazny sposób zaprezentowano wszystkie zapisy nagłówka faktury oraz elementów pozycji faktury.

W środowisku produkcyjnym nie będziemy prezentować wyników lecz wykonamy bezpośredni zapis XML do właściwego Rejestru.


Poniżej cały kod C# naszego przykładu:

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.JPK;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private TGSoft.JPK.FA.Ver1.Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      JPK_FA();
    }
    
    private void JPK_FA()
    {
      jpk = new TGSoft.JPK.FA.Ver1.Xml();
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.DataOd = new DateTime(2016, 10, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2016, 10, 31);
      
      Faktury();
      jpk.ShowDialog();
    }
    
    private void Faktury()
    {
      var f = new TGSoft.JPK.FA.Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NazwaNabywcy = "Firma Handlowa Skowronek";
      f.AdresNabywcy = "00-001 Warszawa, Ul.Kościuszki 12";
      f.NumerFaktury = "FV/123/2016";
      f.DataWystawienia = new DateTime(2016, 10, 5);
      
      var fw = new TGSoft.JPK.FA.FakturaWiersz();
      fw.NazwaTowaruUslugi = "Monitor";
      fw.JednostkaMiary = "SZT";
      fw.Ilosc = 1;
      fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat23;
      fw.CenaJednostkowaNetto = 150;
      fw.WartosciPozycji();
      f.Add(fw);

      fw = new TGSoft.JPK.FA.FakturaWiersz();
      fw.NazwaTowaruUslugi = "Klawiatura";
      fw.JednostkaMiary = "SZT";
      fw.Ilosc = 2;
      fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat8;
      fw.CenaJednostkowaNetto = 100;
      fw.WartosciPozycji();
      f.Add(fw);
      
      f.WartosciFaktury();
      jpk.Add(f);
    }
  }
}
    Generator JPK API


Drugi przykład prezentuje API do generowania JPK_FA z demonstracyjnych tabel DBF, które używane są w kreatorze importu DBF.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;
  using TGSoft.DB;
  using TGSoft.JPK;
  using TGSoft.JPK.FA;
  using TGSoft.JPK.FA.Ver1;
  using TGSoft.Utils;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private ADS dbf;
    private Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      dbf = new ADS("", @"C:\Program-JPK\Import", "", "") { TableType = ADS.AdsTableType.DBF_NTX };
      JPK_FA();
    }
    
    private void JPK_FA()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.DataOd = new DateTime(2018, 6, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2018, 6, 30);
      
      Faktury();
      jpk.ShowJpkDialog();
    }
    
    private void Faktury()
    {
      var dtFa = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_fa");
      foreach (DataRow row in dtFa.Rows)
      {
        var f = new Faktura();
        f.DaneSprzedawcy(jpk);
        f.NazwaNabywcy = row["NazwaNab"].ToStr();
        f.AdresNabywcy = row["AdresNab"].ToStr();
        f.NumerFaktury = row["NumerFak"].ToStr();
        f.DataWystawienia = row["DataWys"].ToDateTime();
        
        WierszeFaktury(f, row["ID_FA"].ToInt());
      
        f.WartosciFaktury();
        jpk.Add(f);
      }
      
    }
    
    private void WierszeFaktury(Faktura f, int id)
    {
      var dtFaw = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_faw WHERE id_fa=" + id.ToStr());
      foreach (DataRow row in dtFaw.Rows)
      {
        var fw = new FakturaWiersz();
        fw.NazwaTowaruUslugi = row["Nazwa"].ToStr();
        fw.JednostkaMiary = row["JM"].ToStr();
        fw.Ilosc = row["ILOSC"].ToDecimal();
        fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat23;
        fw.CenaJednostkowaNetto = row["CenaNetto"].ToDecimal();
        fw.WartosciPozycji();
        f.Add(fw);
      }
    }
  }
}    


Zapoznaj się z następnym dokumentem Odczyt danych z bazy MS SQL SERVER EXPRESS.