Oferta TGSoft

Generator JPK_FA za pomocą APIZapoznaj się z opisem pliku JPK_FA w zakresie analizy, weryfikacji, generowania z tabel Excel.


Program-JPK udostępnia API do generowania dokumentów JPK na podstawie zewnętrznych danych, które mogą być pobierane z rzeczywistych baz danych użytkowanych programów księgowych ERP.

Dodawanie własnych rozszerzeń wykonujemy w oknie Menu/JPK/API.Plik JPK_FA

Lista własnych skryptów rozszerzających podstawowe funkcje programu.

Środowisko projektowania otwieramy za pomocą przycisku [Projektuj]. Utworzony i zapisany projekt uruchamiamy przyciskiem [Wykonaj].

Plik JPK_FA

Okno edytora kodu C#. W programie dostępny jest system podpowiedzi i automatycznego uzupełniania kodu „IntelliSense”

Plik JPK_FA

Po wykonaniu skryptu możemy wygenerować żądany plik XML z podglądem za pomocą wbudowanego edytora.

Wygenerowany JPK.XML można zapisać do pliku lub otworzyć do analizy i testowania. Z drugiej możliwości zalecamy korzystać podczas projektowania skryptu przez programistę.

 • Zapis: jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_fa3.xml");
 • Podgląd w oknie analizy: jpk.ShowJpkDialog();
 • Podgląd samego XML: jpk.ShowXmlDialog();

Poniżej prezentujemy cały kod C# przykładu do generowania JPK_FA. Wykaz nazw użytych do wypełniania danych opisany jest w tabeli.

namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK;
  using TGSoft.JPK.FA.Ver3;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      JPK_FA();
    }
    
    private void JPK_FA()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.DataOd = new DateTime(2019, 11, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2019, 11, 30);
      
      Faktura1();
      Faktura2();
      Korekta1();
      Zaliczka1();
      Zaliczka2();
      //jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_fa3.xml");
      jpk.ShowJpkDialog();
    }
    
    private void Faktura1()
    {
      var f = new Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NIPNabywcy = "8888888888";
      f.NazwaNabywcy = "Firma Handlowa Skowronek";
      f.AdresNabywcy = "00-001 Warszawa, Ul.Kościuszki 12";
      f.NumerFaktury = "FV/123/2019";
      f.KodWaluty = TGSoft.JPK.currCode_Type.EUR;
      f.DataWystawienia = new DateTime(2019, 11, 1);
      f.FakturaMPP = true;
            
      var fw = new FakturaWiersz();
      fw.NazwaTowaruUslugi = "Monitor";
      fw.JednostkaMiary = "SZT";
      fw.Ilosc = 5;
      fw.CenaJednostkowaNetto = 1500;
      fw.WartosciPozycji();
      f.Add(fw);

      fw = new FakturaWiersz();
      fw.NazwaTowaruUslugi = "Komputer";
      fw.JednostkaMiary = "SZT";
      fw.Ilosc = 2;
      fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat23;
      fw.CenaJednostkowaNetto = 5000;
      f.Add(fw, true);

      fw = new FakturaWiersz();
      fw.NazwaTowaruUslugi = "Nazwa stawka-8";
      fw.JednostkaMiary = "SZT";
      fw.Ilosc = 3;
      fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat8;
      fw.CenaJednostkowaNetto = 100;
      f.Add(fw, true);
      
      f.WartosciFaktury();      
      jpk.Add(f);
    }
    
    private void Faktura2()
    {
      var f = new Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NIPNabywcy = "2222222222";
      f.NazwaNabywcy = "DWA Sp. z o.o.";
      f.AdresNabywcy = "34-400 Nowy Targ, Szaflarska 1";
      f.NumerFaktury = "FV/222/2019";
      f.DataWystawienia = new DateTime(2019, 11, 3);      
     
      f.AddFw("Towar 23", "szt", 10, TStawkaVAT.Vat23, 100, 1000, 123, 1230, 0);
      f.AddFw("Towar 8", "kg", 12, TStawkaVAT.Vat8, 200, 2400, 216, 2592, 0);
      f.AddFw("Towar 5", "opk", 14, TStawkaVAT.Vat5, 11, 0);
      f.AddFw("Towar 0", "szt", 1, TStawkaVAT.Vat0, 10, 0);
      f.AddFw("Towar zw", "szt", 2, TStawkaVAT.VatZw, 20, 0);
      f.AddFw("Towar np", "szt", 3, TStawkaVAT.VatNp, 30, 0);
      jpk.Add(f, true);
      
    }
    
    private void Korekta1()
    {
      var f = new Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NIPNabywcy = "2222222222";
      f.NazwaNabywcy = "DWA Sp. z o.o.";
      f.AdresNabywcy = "34-400 Nowy Targ, Szaflarska 1";
      f.NumerFaktury = "FK/1/2019";
      f.DataWystawienia = new DateTime(2019, 11, 5);
      f.DataDostawy = new DateTime(2019, 11, 3);
      
      f.RodzajFaktury = JPKFakturaRodzajFaktury.KOREKTA;
      f.NumerFakturyKorygowanej = "FV/222/2019";
      f.PrzyczynaKorekty = "Zwrot towaru";
      f.OkresFakturyKorygowanej = "Listopad 2019";
            
      f.AddFw("Towar 23 - ZWROT", "szt", -10, TStawkaVAT.Vat23, 100, -1000, 123, -1230, 0);
      jpk.Add(f, true);
      
    }
    
    private void Zaliczka1()
    {
      var f = new Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NIPNabywcy = "3333333333";
      f.NazwaNabywcy = "TRZY Sp. z o.o.";
      f.AdresNabywcy = "30-389 Kraków, Zawiła 1";
      f.NumerFaktury = "FV/333/2019";
      f.DataWystawienia = new DateTime(2019, 11, 10); 
      
      f.RodzajFaktury = JPKFakturaRodzajFaktury.ZAL;           
      f.AddFw("Zaliczka", "szt", 1, TStawkaVAT.Vat23, 1000, 0);
      
      f.AddZw("Towar zamówiony 1", "szt", 2, TStawkaVAT.Vat23, 300, 600, 138);
      f.AddZw("Towar zamówiony 2", "szt", 10, TStawkaVAT.Vat23, 500, 5000, 1150);
      jpk.Add(f, true);
    }
    
    private void Zaliczka2()
    {
      var f = new Faktura();
      f.DaneSprzedawcy(jpk);
      f.NIPNabywcy = "3333333333";
      f.NazwaNabywcy = "TRZY Sp. z o.o.";
      f.AdresNabywcy = "30-389 Kraków, Zawiła 1";
      f.NumerFaktury = "FV/340/2019";
      f.DataWystawienia = new DateTime(2019, 11, 20); 
      
      f.RodzajFaktury = JPKFakturaRodzajFaktury.ZAL; 
      f.NrFaZaliczkowej = "FV/333/2019";     
      f.AddFw("Zaliczka dopłata", "szt", 1, TStawkaVAT.Vat23, 2000, 0);
      
      var zw = new ZamowienieWiersz();
      zw.NazwaTowaruUslugi = "Towar zamówiony 1";
      zw.JednostkaMiary = "szt";
      zw.Ilosc = 2;
      zw.CenaJednostkowaNetto = 300;
      f.Add(zw, true);
      
      zw = new ZamowienieWiersz();
      zw.NazwaTowaruUslugi = "Towar zamówiony 2";
      zw.JednostkaMiary = "szt";
      zw.Ilosc = 10;
      zw.CenaJednostkowaNetto = 500;
      f.Add(zw, true);
      
      jpk.Add(f, true);
    }   
  }
}
    


Plik JPK_FADrugi przykład prezentuje API do generowania JPK_FA z demonstracyjnych tabel DBF, które używane są w kreatorze importu DBF.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Data;
  using TGSoft.DB;
  using TGSoft.JPK;
  using TGSoft.JPK.FA.Ver3;
  using TGSoft.Utils;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private ADS dbf;
    private Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      dbf = new ADS("", @"C:\Program-JPK\Import", "", "") { TableType = ADS.AdsTableType.DBF_NTX };
      JPK_FA();
    }
    
    private void JPK_FA()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.DataOd = new DateTime(2019, 11, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2019, 11, 30);
      
      Faktury();
      jpk.ShowJpkDialog();
    }
    
    private void Faktury()
    {
      var dtFa = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_fa");
      foreach (DataRow row in dtFa.Rows)
      {
        var f = new Faktura();
        f.DaneSprzedawcy(jpk);
        f.NazwaNabywcy = row["NazwaNab"].ToStr();
        f.AdresNabywcy = row["AdresNab"].ToStr();
        f.NumerFaktury = row["NumerFak"].ToStr();
        f.DataWystawienia = row["DataWys"].ToDateTime();
        
        WierszeFaktury(f, row["ID_FA"].ToInt());
      
        f.WartosciFaktury();
        jpk.Add(f);
      }
      
    }
    
    private void WierszeFaktury(Faktura f, int id)
    {
      var dtFaw = dbf.GetSQLTable("SELECT * FROM jpk_faw WHERE id_fa=" + id.ToStr());
      foreach (DataRow row in dtFaw.Rows)
      {
        var fw = new FakturaWiersz();
        fw.NazwaTowaruUslugi = row["Nazwa"].ToStr();
        fw.JednostkaMiary = row["JM"].ToStr();
        fw.Ilosc = row["ILOSC"].ToDecimal();
        fw.StawkaVat = TStawkaVAT.Vat23;
        fw.CenaJednostkowaNetto = row["CenaNetto"].ToDecimal();
        fw.WartosciPozycji();
        f.Add(fw);
      }
    }
  }
}    
    


Zapoznaj się z następnym dokumentem Odczyt danych z bazy MS SQL SERVER EXPRESS.