Oferta TGSoft

Przykład generowania JPK_KR za pomocą API


namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK.KR.Ver1;  

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.DataOd = new DateTime(2018, 1, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2018, 1, 31);
      jpk.NaglowekFirmy();
      
      ObrotySalda();
      Dziennik();
      Zapisy();
           
      //jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_kr.xml");
      jpk.ShowJpkDialog();
    }

    private void ObrotySalda()
    {
      var ois = new JPKZOiS();
      ois.KodKonta = "201-103";
      ois.OpisKonta = "Rozrachunki z odbiorcami - FHU Kowal s.c.";
      ois.TypKonta = "Rozrachunkowe";
      ois.OpisZespolu = "Rozrachunki i roszczenia";
      ois.OpisKategorii = "Rozrachunki z odbiorcami krajowymi";
      ois.ObrotyWinien = 492.23M;
      ois.ObrotyWinienNarast = 1769.43M;
      ois.ObrotyMaNarast = 1277.2M;
      ois.SaldoWinien = 492.23M;
      jpk.Add(ois);
      
      ois = new JPKZOiS();
      ois.KodKonta = "700";
      ois.OpisKonta = "Sprzedaż towarów";
      ois.TypKonta = "Wynikowe";
      ois.OpisZespolu = "Przychody";
      ois.OpisKategorii = "Sprzedaż";
      ois.ObrotyMa = 492.23M;
      ois.ObrotyMaNarast = 492.23M;
      ois.SaldoMa = 492.23M;
      jpk.Add(ois);
    }
    
    private void Dziennik()
    {
      var dz = new JPKDziennik();
      dz.LpZapisuDziennika = "1";
      dz.NrZapisuDziennika = "1200";
      dz.OpisDziennika = "Polecenia księgowania";
      dz.NrDowoduKsiegowego = "PK 10";
      dz.RodzajDowodu = "PK";
      dz.DataOperacji = new DateTime(2018, 1, 10);
      dz.DataDowodu = dz.DataOperacji;
      dz.DataKsiegowania = dz.DataOperacji;
      dz.KodOperatora = "ADMIN";
      dz.OpisOperacji = "sprzedaż - ABCD";
      dz.DziennikKwotaOperacji = 492.23M;
      jpk.Add(dz);
    }
    
    private void Zapisy()
    {
      var zapis = new JPKKontoZapis();
      zapis.LpZapisu = "1";
      zapis.NrZapisu = "1200";
      zapis.KwotaWinien = 492.23M;
      zapis.KodKontaWinien = "201-103";
      zapis.OpisZapisuWinien = "sprzedaż - ABCD";
      jpk.Add(zapis);
      
      
      zapis = new JPKKontoZapis();
      zapis.LpZapisu = "2";
      zapis.NrZapisu = "1200";
      zapis.KwotaMa = 492.23M;
      zapis.KodKontaMa = "700";
      zapis.OpisZapisuMa = "sprzedaż - ABCD";
      jpk.Add(zapis);
    }
  }
}
    


Generowanie plików JPK_KR za pomocą API C#

Widok struktury JPK_KR XML wygenerowanej za pomocą powyższego skryptu C#Generowanie plików JPK_KR za pomocą API C#

Wizualizacja danych zawartych w pliku XML - Obroty i SaldaGenerowanie plików JPK_KR za pomocą API C#

Wizualizacja danych zawartych w pliku XML - DziennikGenerowanie plików JPK_KR za pomocą API C#

Wizualizacja danych zawartych w pliku XML - otwarty dokument DziennikaWięcej na temat szczegółowej analizy plików JPK_KR. Dokument zawiera dodatkowe analizy i wydruki Księgowe, które można opracować w załączonym generatorze raportów.