Oferta TGSoft

JPK_KR Księgi Rachunkowe szczegółowa analiza JPKKażdy program Finansowo Księgowy musi generować plik JPK_KR na żądanie kontrolujących Księgi Rachunkowe. Plik zawiera bardzo dużo informacji i nie jest łatwy do sprawdzenia zgodności danych z posiadanym programem FK bez odpowiedniego narzędzia. Nawet wyeksportowanie danych do popularnego Excela nie uwolni nas od żmudnego porównywania tysięcy zapisów i przetwarzanie arkuszy kalkulacyjnych wg własnego układu.

Program-JPK posiada oczywiście funkcję przeglądania plików JPK w arkuszach kalkulacyjnych, ale jest to tylko funkcja pomocnicza, porównywalna z innymi programami opartymi o Excel.


Bogate funkcje analityczne Programu-JPK oraz generowane wydruki księgowe mogą posłużyć jako podstawowe raporty w naszej Księgowości, gdy posiadany program FK nie ma odpowiednich technologii i wymaganej funkcjonalności. Dodatkowo raporty zostały wykonane przy pomocy wbudowanego generatora raportów i użytkownik może projekty dowolnie zmienić lub dodać własne.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Plik JPK_KR otwarty w arkuszu kalkulacyjnym. Program-JPK posiada wbudowany profesjonalny Arkusz Kalkulacyjny, nie potrzebuje żadnych dodatkowych programów do tworzenia i odczytu plików XLS, XLSX.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Plik JPK_KR otwarty w oknie JPK/Analiza i edycja plików JPK. Z prawej strony wybieramy zakładkę „Obroty i salda”. Lista zawiera wszystkie dane prezentujące wartości liczbowe poszczególnych kont księgowych pogrupowane parami dla strony Winien i Ma:

 • Bilans Otwarcia
 • Obroty bieżącego okresu, dla którego sporządzono plik JPK
 • Obroty narastająco
 • Salda

Dodatkowe funkcje na pasku narzędziowym:

 • [Szukaj] podobnie jak w innych plikach JPK, wskazuje bieżący zapis bezpośrednio w pliku XML JPK
 • [Kartoteka] otwiera nową listę z kartoteką dekretów wskazanego konta
 • [Syntetyka] przełącza podstawowy widok tabeli na układ zgrupowanych rekordów wg kont syntetycznych
 • [Wydruk] umożliwia wydruki 3 różnych raportów przygotowanych za pomocą wbudowanego Generatora Raportów:
  • Obroty i Salda kont analitycznych
  • Obroty i Salda kont analitycznych zgrupowane wg kont syntetycznych
  • Obroty i Salda kont syntetycznych


JPK_KR Księgi Rachunkowe

Obroty i salda zgrupowane wg syntetyki. Każde konto syntetyczne posiada własne sumy częściowe dla wszystkich kolumn z obrotami i saldami.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk Obrotów i Sald kont analitycznychJPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk Obrotów i Sald kont analitycznych zgrupowanych wg kont syntetycznych. Wybierając konto syntetyczne z lewej strony listy, przełączamy automatycznie widok raportu do odpowiedniego miejsca, w którym zaczynają się zapisy tego konta.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk Obrotów i Sald kont Syntetycznych.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Kartoteka konta została utworzona automatycznie dla wskazanego konta (z listy Obrotów i Sald), na podstawie zapisów szczegółowych Dziennika.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Dokument księgowy skojarzony z bieżącym zapisem kartoteki. Po otwarciu dokumentu, program automatycznie lokalizuje i podświetla bieżący zapis pochodzący z kartoteki konta.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk kartoteki konta księgowego wg własnego projektu. W stopce wydruku prezentowane są sumy obliczone w raporcie oraz sumy pochodzące z Obrotów i Sald pliku JPK_KR.JPK_KR Księgi Rachunkowe

Z prawej strony wybieramy zakładkę „Dziennik”. Lista zawiera wszystkie dane prezentujące dokumenty księgowe Dziennika.

Dodatkowe funkcje na pasku narzędziowym:

 • [Szukaj] podobnie jak w innych plikach JPK, wskazuje bieżący zapis bezpośrednio w pliku XML JPK
 • [Dokument FK] otwiera nowe okno ze szczegółowymi zapisami dokumentu księgowego
 • [Wydruk] umożliwia wydruki 2 różnych raportów przygotowanych za pomocą wbudowanego Generatora Raportów:
  • Dziennik dokumentów księgowych
  • Dziennik z zapisami szczegółowymi dokumentów


JPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk dziennikaJPK_KR Księgi Rachunkowe

Wydruk Dziennika ze szczegółowymi zapisamiJPK_KR Księgi Rachunkowe

Szczegółowy Dokument księgowy otwarty w nowym oknie.


Zalecamy generowanie miesięcznych plików JPK_KR i stosowanie Programu-JPK jako narzędzia analitycznego dla posiadanego programu FK.