Oferta TGSoft

Przykład generowania JPK_MAG za pomocą API


namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK.MAG;  
  using TGSoft.JPK.MAG.Ver1;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.CelZlozenia = 1;
      jpk.DataOd = new DateTime(2018, 1, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2018, 1, 31);
      jpk.NaglowekFirmy();
      
      DokumentyPZ();
      DokumentyWZ();
      DokumentyRW();
      
      jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_mag.xml");
      jpk.ShowXmlDialog();
    }
       
    private void DokumentyPZ()
    {
      var pz = new Dokument(Dokument.SymbolDokumentu.PZ);
      pz.Numer = "1";
      pz.Data = new DateTime(2018, 1, 5);
      pz.DataOtrzymaniaWydania = pz.Data;
      pz.Kontrahent = "FKU Kowal";
      pz.NumerFaktury = "F.ZAK.1/2018";
      pz.DataFaktury = new DateTime(2018, 1, 4);
      
      pz.Add(new DokumentWiersz() { KodTowaru = "101-1", NazwaTowaru = "Komputer P", Ilosc = 1, JednostkaMiary = "SZT", Cena = 1500 });
      pz.Add(new DokumentWiersz() { KodTowaru = "200-2", NazwaTowaru = "Klawiatura", Ilosc = 2, JednostkaMiary = "SZT", Cena = 50 });
      
      jpk.Add(pz);
    }
    
    private void DokumentyWZ()
    {
      var wz = new Dokument(Dokument.SymbolDokumentu.WZ);
      wz.Numer = "1wz";
      wz.Data = new DateTime(2018, 1, 12);
      wz.DataOtrzymaniaWydania = wz.Data;
      wz.Kontrahent = "BUI Shift";
      wz.NumerFaktury = "123/2018";
      wz.DataFaktury = new DateTime(2018, 1, 10);

      wz.Add(new DokumentWiersz() { KodTowaru = "301-1", NazwaTowaru = "Monitor", Ilosc = 1, JednostkaMiary = "SZT", Cena = 500 });
      
      jpk.Add(wz);
    }
    
    private void DokumentyRW()
    {
      var rw = new Dokument(Dokument.SymbolDokumentu.RW);
      rw.Numer = "1rw";
      rw.Data = DateTime.Today.AddDays(-1);
      rw.DataOtrzymaniaWydania = DateTime.Today;
      rw.Skad = "Pole skąd";
      rw.Dokad = "miejsce docelowe";

      rw.Add(new DokumentWiersz() { KodTowaru = "401-1", NazwaTowaru = "Myszka komp", Ilosc = 1, JednostkaMiary = "SZT", Cena = 25 });
      
      jpk.Add(rw);
    }
  }
}
    


Generowanie plików JPK_MAG za pomocą API C#

Widok struktury JPK_MAG XML wygenerowanej za pomocą powyższego skryptu C#Generowanie plików JPK_MAG za pomocą API C#

Lista dokumentów magazynowychGenerowanie plików JPK_MAG za pomocą API C#

Szczegóły dokumentu PZ