Oferta TGSoft

Przykład generowania JPK_PKPIR za pomocą API


namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK.PKPIR;
  using TGSoft.JPK.PKPIR.Ver2;  

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.DataOd = new DateTime(2018, 1, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2018, 6, 30);
      jpk.NaglowekFirmy();
      
      jpk.SpisPoczatekRoku = 5000;
      jpk.SpisKoniecRoku = 4500;
      
      jpk.AddSpis(new DateTime(2018, 4, 1), 4800);
      Dokumenty();
            
      //jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_pkpir.xml");
      jpk.ShowJpkDialog();
    }
            
    private void Dokumenty()
    {
      var dok = new Dokument() {
          Lp = 1,
          Data = new DateTime(2018, 5, 10),
          NrDowodu = "F123/2018",
          Kontrahent = "FHU Kowal s.c.",
          Adres = "Kraków, ul. Zawiła 1",
          Opis = "Sprzedaż usług",
          Sprzedaz = 1000,
          PozostalePrzychody = 1.54M,
          };
      jpk.Add(dok);
    
      dok = new Dokument() {
          Lp = 2,
          Data = new DateTime(2018, 5, 15),
          NrDowodu = "10/05/2018",
          Kontrahent = "Stokrotka",
          Adres = "Zakopane, Krupówki 10",
          Opis = "Zakup towarów",
          Towary = 800
          };
      jpk.Add(dok);
    
    }
  }
}
    


Generowanie plików JPK_PKPIR za pomocą API C#

Widok struktury JPK_PKPIR XML wygenerowanej za pomocą powyższego skryptu C#Generowanie plików JPK_PKPIR za pomocą API C#

Lista dokumentów księgowych KPiR. Wizualizacja danych zawartych w pliku XML - Dokumenty Księgowe