Oferta TGSoft

Generator JPK_V7M za pomocą APIZapoznaj się z opisem pliku JPK_V7M w zakresie analizy, weryfikacji, generowania z tabel Excel.


Program-JPK udostępnia API do generowania dokumentów JPK na podstawie zewnętrznych danych, które mogą być pobierane z rzeczywistych baz danych użytkowanych programów księgowych ERP.

Dodawanie własnych rozszerzeń wykonujemy w oknie Menu/JPK/API.


Poniżej prezentujemy cały kod C# przykładu do generowania JPK_V7M. Wykaz nazw użytych do wypełniania danych opisany jest w tabeli.

namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK;
  using TGSoft.JPK.VDEK;
  using TGSoft.JPK.V7M.Ver1;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;
    
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      JPK_V7M();
    }
    
    private void JPK_V7M()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.Rok = 2020;
      jpk.Miesiac = 4;
      
      Sprzedaz1();
      Sprzedaz2();
      Zakupy();
      Deklaracja();
      
      //jpk.SaveFile(@"c:\TMP\test_jpk_v7m.xml");
      jpk.ShowJpkDialog();
    }
    
    private void Deklaracja()
    {
      jpk.V7.NadwyzkaPD = 500;
    }
      
    private void Sprzedaz1()
    {
      var sw = new SprzedazWiersz();
      sw.KodKraju = "PL";
      sw.NIP = "1111111111";
      sw.NazwaKontrahenta = "PHU Kowal spólka jawna";
      sw.DowodSprzedazy = "1/04/2020";
      sw.DataWystawienia = new DateTime(2020, 4, 1);
      sw.TypDokumentu = SprzedazWiersz.TypDowodu.FP;
      sw.GTU_01 = true;
      sw.GTU_03 = true;      
      sw.SW = true;
      sw.MPP = true; 
      sw.K_19 = 15000;      
      sw.K_20 = 3450;
      jpk.Add(sw);
    }

    private void Sprzedaz2()
    {
      var sw = new SprzedazWiersz();
      sw.NIP = "9492107026";
      sw.NazwaKontrahenta = "X-KOM Sp. z o.o.";
      sw.DowodSprzedazy = "2/04/2020";
      sw.DataWystawienia = new DateTime(2020, 4, 28);
      sw.K_19 = 1500;      
      sw.K_20 = 345;
      jpk.Add(sw);
    }
    
    private void Zakupy()
    {
      var zw = new ZakupWiersz();
      zw.DataZakupu = new DateTime(2020, 4, 10);
      zw.DowodZakupu = "F.123444/1/2020";
      zw.NIP = "5261040567";
      zw.NazwaDostawcy = "T-Mobile Polska S.A.";
      zw.K_42 = 5000;
      zw.K_43 = 1150;
      jpk.Add(zw);
    }    
  }
}