Zawartość

Oferta TGSoft

Nowy JPK_V7M i V7K - Wariant Formularza (2)Od 1 stycznia 2022 obowiązywać będą nowe struktury plików JPK_V7M oraz JPK_V7K wg wariantu (2). Program-JPK został już dostosowany do roboczej wersji struktury wg nowego schematu.

Zmiany w części Ewidencyjnej JPK_V7M (2)

 • Z ewidencji sprzedaży oraz zakupów usunięto znaczniki MPP
 • Z ewidencji sprzedaży usunięto znaczniki SW oraz EE
 • Do ewidencji sprzedaży dodano znaczniki:
  • WSTO_EE - Oznaczenie stosowane będzie do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.
  • IED - Oznaczenie to zastosują jedynie tacy podatnicy - operatorzy interfejsów elektronicznych (np. sklepów online), którzy jednocześnie nie są zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie członkowskim lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. W przypadku tego rodzaju podmiotów uznaje się, że operator sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski i stąd dla celów kontroli oznaczenie IED.
 • Do pola (KorektaPodstawyOpodt) korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy dodano dwie daty (należy wypełnić jedną z nich):
  • DataZaplaty - Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy
  • TerminPlatnosci - Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy

Zmiany w części Deklaracyjnej VAT-7 (22)

 • Do sekcji Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika dodano dwa nowe warianty zwrotu:
  • P_540 - Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni
  • P_560 - Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni
 • W części opisowej (Informacje dodatkowe) dodano:
  • P_660 - Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy

Analiza i Edycja JPK_VDEK

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Nowe kolumny w widoku Rejestru Sprzedaży w oknie Analiza JPK

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Podczas edycji danych nowe kolumny dostępne są w zakładce [Oznaczenie dotyczące procedur]

Edycja deklaracji podatkowej VAT-7 (22)

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Nowe terminy zwrotu podatku podczas edycji Deklaracji VAT-7 (22)

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Pole 660 w zakładce [Informacje dodatkowe]

Wydruk deklaracji podatkowej VAT-7 (22)

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Wydruk deklaracji VAT-7 (22) z nowymi elementami

Edycja JPK_VDEK w pliku Excel

Konwersja danych z Excel do nowego formatu uwzględnia pola, które zostały dodane do Nagłówka i Rejestru Sprzedaży.

Jeżeli nie musisz stosować nowych oznaczeń, możesz wykorzystać stare formaty plików Excel. Program-JPK umożliwi Ci utworzenie nowego schematu bez żadnych zmian adaptacyjnych dotychczasowych rozwiązań.

Import Excel do JPK_V7M (2)

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Zmiana nagłówka pliku Excel do konwersji danych dla JPK_V7M

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Nowe kolumny w zakładce [Sprzedaż] importowanego pliku Excel

Zmiany w strukturze XML

Nowy Plik JPK_V7M (2) Wariant 2 obowiązuje od 01-01-2022

Podgląd XML dla nowego formatu JPK_V7M (2)

Więcej na temat obsługi plików JPK_V7M oraz JPK_V7K znajdziesz na dedykowanej stronie opisującej plik JPK_VDEK.