Zawartość

Oferta TGSoft

Plik JPK_V7M (1)Pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K (wcześniej opisywane jako JPK_VDEK) obowiązują od października 2020. Nowe pliki wprowadzają dużo dodatkowych opisów faktur (około 30 nowych kolumn) oraz integrację deklaracji podatkowej VAT7, której nie musimy już oddzielnie sporządzać i wysyłać.

Program-JPK jest gotowy do obsługi pliku JPK_V7M, łącznie z wysyłaniem na bramkę testową MF.

Program-JPK PRO zawiera dodatkowo konwersję dotychczasowej struktury JPK_VAT (3) do nowego pliku JPK_V7M. Oczywiście stary plik nie ma wszystkich informacji potrzebnych do wygenerowania gotowego pliku JPK_V7M, ale za pomocą naszego Edytora JPK i Generatora JPK proces będzie bardzo łatwy i szybki.

Wprowadzane przez Ministerstwo Finansów JPK_V7M oraz JPK_V7K wymagają znacznej rozbudowy samej struktury JPK. Konieczność opisywania każdej faktury za pomocą kilkudziesięciu dodatkowych znaczników spowoduje zwiększenie obowiązków administracyjnych oraz rozbudowę programów finansowo-księgowych.

Z pomocą przychodzi jednak nasze rozwiązanie, które już możemy Państwu z przyjemnością zaprezentować i zaoferować.
Analiza plików JPK_V7M

Do analizy pliku JPK_V7M wykorzystujemy uniwersalną funkcję z zakładki Menu/JPK/Analiza i Edycja plików JPK. Po wskazaniu pliku XML, program automatycznie dostosowuje widok okna do bieżącego (załadowanego) pliku JPK.XML. Z prawej strony formularza znajdują się zakładki z różnymi widokami i zawartością danych załadowanego pliku JPK:

 • Formularz – dane nagłówkowe załadowanego pliku JPK, oraz przeglądanie i edycja zintegrowanej deklaracji VAT7
 • XML – pełny kod XML dokumentu.
 • Sprzedaż – ewidencja danych do rozliczenia podatku należnego.
 • Zakupy – ewidencja danych do rozliczenia podatku naliczonego.
 • Sprawdź XML – funkcje do sprawdzania XML z wymaganą strukturą XSD. Program podaje dokładny opis problemu i wskazuje miejsce w załadowanym pliku XML.


Plik JPK_V7M

Dane nagłówkowe załadowanego pliku JPK_V7M

W zakładce [Formularz] dostępne są dodatkowe przyciski do obsługi zintegrowanej deklaracji VAT7, generowania raportów i nowego pliku JPK (po wprowadzonych zmianach). Szczegóły opisano poniżej, pod zdjęciami poszczególnych funkcji.

 • Nagłówek i deklaracja VAT7
 • Wydruk VAT7
 • Raport JPK
 • Zbiorczy PDF
 • Nowy JPK XML + zapis

Deklaracja VAT-7 (21)

Plik JPK_V7M

Zintegrowana Deklaracja VAT7 (21) – dane nagłówkowe

Za pomocą przycisku [Nagłówek i deklaracja VAT7] otwieramy okno do przeglądania i edycji danych nagłówkowych pliku JPK_V7M oraz zintegrowanej Deklaracji podatkowej VAT7. W trakcie generowania nowego XML, dane podmiotu do nagłówka JPK, pobierane są zawsze z bieżącej bazy danych firmy: Menu/Kartoteki/Dane firmy.

W górnej części okna znajdują się 4 zakładki, pierwsza dotyczy nagłówka pliku JPK, pozostałe danych zintegrowanej deklaracji VAT7:

 • Nagłówek JPK
 • Rozliczenie podatku należnego
 • Rozliczenie podatku naliczonego
 • Informacje dodatkowe

Plik JPK_V7M

Zintegrowana deklaracja VAT7 – rozliczenie podatku należnego

Wszystkie dane tej części deklaracji VAT7 są automatycznie obliczane na podstawie zapisów szczegółowych poszczególnych faktur sprzedaży z sekcji [SprzedazWiersz] pliku XML. Po zmianie danych szczegółowych w fakturach, należy przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku [Suma JPK].

Plik JPK_V7M

Zintegrowana deklaracja VAT7 – rozliczenie podatku naliczonego

Pozycje 40 do 47 obliczane są na podstawie zapisów szczegółowych poszczególnych faktur zakupów z sekcji [ZakupWiersz] pliku XML. Po zmianie danych szczegółowych w fakturach, należy przeliczyć deklarację VAT7 za pomocą przycisku [Suma JPK]. Funkcja sumowania oblicza zbiorcze dane z obydwu ewidencji, podatku należnego i naliczonego jednocześnie. Nie ma potrzeby ponownego używania tej funkcji pod każdą zakładką.

Funkcja [Oblicz VAT7] służy do przeliczenia deklaracji VAT7 po wprowadzeniu zmian w pozycjach: 39, 49, 50, 52, 54 i w takiej sytuacji musi być koniecznie wykonana.

Plik JPK_V7M

Zintegrowana deklaracja VAT7 – informacje dodatkowe i załącznik ORDZU

Pole ORDZU – uzasadnienie przyczyn złożenia korekty, będzie widoczne i dostępne do edycji, jeżeli w Nagłówku formularza JPK wybrano Cel złożenia = 2 (korekta).

Plik JPK_V7M

Wydruk deklaracji VAT7 (21) z pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M (JPK_VDEK) zawiera zintegrowaną deklarację VAT7 i nie ma już obowiązku oddzielnego sporządzania i wysyłania formularza VAT7. Aplikacja zawiera projekt wydruku formularza VAT7 (21) opracowany na podstawie opisu Schematu XSD do pliku JPK_V7M.

Wydruk taki nadal będzie chętnie wykorzystywany przez księgowych do weryfikacji sporządzonych danych i wysyłania dokumentów do klientów Biura Rachunkowego.

Plik JPK_V7M

Sumy zbiorcze obliczone z ewidencji danych do rozliczenia podatku należnego

Zbiorczy raport dla Sum podstawy i podatku poszczególnych faktur ewidencji Sprzedaży z dokładnością do groszy. Sumy te powinny być zgodne z pozycjami pierwszej strony Deklaracji VAT7. Proszę pamiętać, że w deklaracji sumy są zaokrąglone do pełnych złotych.

Plik JPK_V7M

Sumy zbiorcze obliczone z ewidencji danych do rozliczenia podatku naliczonego

Zbiorczy raport dla Sum podstawy i podatku poszczególnych faktur ewidencji Zakupów z dokładnością do groszy. Sumy te powinny być zgodne z pozycjami drugiej strony Deklaracji VAT7.

Plik JPK_V7M

Połączony raport PDF sum zbiorczych oraz Deklaracji Podatkowej VAT7

Połączony raport Sum zbiorczych oraz Deklaracji VAT7. Jeden wydruk PDF zawierający 4 strony doskonale nadaje się do archiwizowania sprawozdań opisujących plik JPK_V7M.

Plik JPK_V7M

Widok nowego XML uwzględniającego wprowadzone zmiany w załadowanym pliku JPK

Ostatni przycisk [Nowy JPK XML + zapis] z zakładki [Formularz] otwiera nowe okno z wygenerowanym aktualnym plikiem XML. Z funkcji należy skorzystać po wprowadzaniu dowolnej zmiany (wszystkich zmian) w odczytanych danych JPK_V7M. Po sprawdzeniu poprawności, plik XML można zapisać do wskazanej lokalizacji na dysku.

Plik JPK_V7M

Pełny kod XML załadowanego dokumentu JPK_V7M

Plik JPK_V7M

Widok danych w zakładce sprzedaż

Dane szczegółowe faktur załadowanego pliku XML przetworzone są do tabeli w celu przyjaznego i wygodnego trybu przeglądania, drukowania oraz edytowania danych, podobnie jak w programach księgowych ERP.

Plik JPK_V7M

Sumy zbiorcze ewidencji podatku należnego

Widok po użyciu funkcji [Sumy] z zakładki [Sprzedaż]. W oknie dostępny jest wydruk raportu.

Rejestr Sprzedaży VAT

Plik JPK_V7M

Wydruk Rejestru Sprzedaży z pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M

Widok danych w zakładce zakupy

Plik JPK_V7M

Sumy zbiorcze ewidencji podatku naliczonego

Widok po użyciu funkcji [Sumy] z zakładki [Zakupy]. W oknie dostępny jest wydruk raportu.

Rejestr Zakupów VAT

Plik JPK_V7M

Wydruk Rejestru Zakupów i Kosztów z pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M

Weryfikacja zgodności pliku JPK_V7M ze schematem XSD

Przycisk [Sprawdź] pobiera schemat XSD bezpośrednio ze strony MF. W przypadku problemu z połączeniem internetowym lub dostępem do strony Ministerstwa Finansów (np. prace serwisowe), można użyć przycisku [Sprawdź lokalnie]. W drugim przypadku schemat ładowany jest z dysku lokalnego, gdzie został skopiowany podczas instalowania aplikacji Program-JPK.

Jeżeli plik będzie zawierał błędy, to otrzymamy listę z dokładną lokalizacją i opisem błędu. Przycisk [Pokaż] wskaże dokładne miejsce w pliku XML.


Edycja plików JPK_V7M

Pierwsze zdjęcia tego dokumentu opisywały edycję Deklaracji VAT7, będącej wynikiem danych szczegółowych (faktur) pliku JPK_V7M, których w dokumencie XML mogą być tysiące.

Program-JPK umożliwia wygodną i natychmiastową edycję faktur sprzedaży oraz zakupów. Rejestry faktur znajdują się odpowiednich zakładkach [Sprzedaż] i [Zakupy]. Po wskazaniu odpowiedniego rekordu (faktury) wystarczy nacisnąć przycisk [Edycja] lub klawisz [Enter]. Dostępne są też funkcje do kasowania i dopisywania faktur. Wszystko to wprost po załadowaniu pliku XML JPK_V7M. W tabelach z fakturami dostępnych jest szereg funkcji do wyszukiwania, grupowania i filtrowania danych.

Użytkownik pracuje z danymi załadowanych Rejestrów VAT tak samo wygodnie jak w programach Księgowych ERP, a to tylko tekstowy plik XML….

Nowa struktura JPK_VDEK wprowadza około 30 dodatkowych pozycji opisujących szczegółowo faktury. Wiele programów księgowych nie może sprostać tym wymaganiom, dlatego bezpośrednia Edycja plików JPK_V7M jest funkcją niezwykle przydatną i pożądaną.

Z funkcji skorzystamy również do utworzenia korekty pliku JPK. Wystarczy załadować plik oryginalny, dokonać odpowiednich zmian w fakturach, przeliczyć Deklarację VAT7 (zmieniając cel złożenia na 2) i zapisać wynik do nowego pliku XML.

Drobne zmiany i nowy (skorygowany) JPK_V7M uzyskamy w ciągu kilkunastu sekund !

Edycja Pliku JPK_V7M

Edycja faktury JPK – zakładka Rozliczenie podatku należnego

Okno dialogowe do edycji Faktury sprzedaży składa się z nagłówka faktury oraz trzech zakładek:

 • Rozliczenie podatku należnego
 • Oznaczenia dotyczące dostawy i świadczenia usług
 • Oznaczenia dotyczące procedur

Edycja Pliku JPK_V7M

Edycja faktury JPK – zakładka oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług

Edycja Pliku JPK_V7M

Edycja faktury JPK – zakładka oznaczenia dotyczące procedur

Edycja Pliku JPK_V7M

Edycja faktury zakupu

Faktura zakupu zawiera dużo mniej danych, dlatego wszystko mieści się na jednym ekranie. Okno dialogowe z fakturą otwieramy z zakładki [Zakupy] za pomocą przycisku [Edycja].

Zdjęcie prezentuje dodatkową funkcję do natychmiastowej lokalizacji zmian w XML zaraz po edycji faktury. Wystarczy zapisać zmiany i nacisnąć przycisk [Nowy JPK XML].

Edycja Pliku JPK_V7M

Automatyczna zmiana w wygenerowanym XML i lokalizacja bieżącego dokumentu

W pozycji 40 faktury zakupu dopisano kwotę 40,00. Przycisk [Nowy JPK XML] automatycznie przenosi nas do zakładki [XML] i prezentuje dopisaną sekwencję w bieżącej fakturze.


Szczegółowa analiza i edycja pliku JPK_V7M w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS

Funkcja dostępna jest w Menu/JPK/Otwórz JPK w arkuszu. Po wskazaniu dowolnego pliku JPK program otwiera wbudowany Arkusz Kalkulacyjny (instalacja Excel nie jest potrzebna), w kolejnych zakładkach przedstawione są tabelarycznie poszczególne ewidencje zawarte w pliku JPK. Utworzony plik XLS/XLSX można zapisać i przesłać do innego użytkownika posługującego się aplikacją Excel.

Edycja pliku JPK.

Po załadowaniu do arkusza, dostępna jest pełna edycja i dopisywanie danych. Gotowy plik zapisujemy i wskazujemy w Kreatorze konwersji XLS do JPK, który opisany zostanie poniżej.

Nazwy i znaczenie kolumn poszczególnych tabel opisane są w zestawieniu na końcu tej strony.

Edycja poprzez arkusz będzie przydatna do szybkiego i masowego uzupełniania danych opisowych faktur, które w większości przypadków sprowadzają się do podania wartości 1 (TAK, czyli występuje) w odpowiedniej kolumnie. Wykorzystamy tu standardową funkcję Excel kopiuj/wklej dla zaznaczonego obszaru. Dla przypomnienia nowa struktura JPK_V7M wprowadza 29 dodatkowych kolumn z oznaczeniami TAK/NIE.

edycja pliku JPK_V7M w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS

Plik Excel – dane nagłówkowe JPK_V7M

edycja pliku JPK_V7M w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS

Plik Excel – ewidencja sprzedaży JPK_V7M

edycja pliku JPK_V7M w Arkuszu Kalkulacyjnym XLS

Plik Excel – ewidencja zakupów JPK_V7M

Generowanie JPK_V7M na podstawie danych Excel

Funkcja dostępna jest w Menu/JPK/Import z XLS. Każdy rodzaj pliku JPK ma oddzielny kreator dostosowany do wymaganych schematów XSD. Za pomocą konwersji szybko utworzysz wymagany plik JPK z danych Excel, które można przygotować ręcznie lub zaimportować (skopiować) ze swojego systemu ERP.

Generator JPK jest niezwykle przydatny dla użytkowników innych systemów księgowych, które nie mają bezpośredniej obsługi plików JPK, dotyczy to szczególnie programów zagranicznych lub starszych programów, bez wsparcia i bieżących aktualizacji.

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Przycisk [Analiza i Edycja] otwiera okno opisane już wcześniej, ze wszystkimi funkcjami analitycznymi, raportującymi oraz Edycją zaimportowanych danych.

Jeżeli podczas analizy stwierdzimy niezgodności wynikające z braku lub błędów danych w pliku Excel, to na tym etapie można wszystko skorygować a nasze zmiany zostaną uwzględnione w generowanym pliku JPK XML.

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Opis struktury XSD pliku JPK_V7M

Ministerstwo Finansów udostępnia ponad 80 stron opisu pliku JPK_V7M w formacie PDF. Dla przeciętnego użytkownika jest on zupełnie nieczytelny i nieprzydatny. Do sprawdzania struktury, jej edycji i generowania przygotowaliśmy skróconą tabelę, która opisuje wszystkie elementy pliku w oryginalnej strukturze XSD, plikach Excel oraz API.

 • Symbol JPK – oryginalna nazwa zdefiniowana w schemacie XSD. Nazwy występują w pliku XML, który analizujemy po załadowaniu lub wygenerowaniu.
 • Nazwa Excel – nazwa kolumny w arkuszu Excel wykorzystywanym do generowania JPK.
 • Nazwa API – nazwy pól poszczególnych klas i parametrów metod do generowania plików JPK za pomocą wbudowanego Generatora API.

Symbol JPK Nazwa Excel Nazwa API Opis
       
Naglowek     Nagłówek JPK_V7M
CelZlozenia B2 CelZlozenia 1=złożenie, 2=korekta
DataWytworzeniaJPK B3 DataWytworzeniaJPK Data i czas wytworzenia JPK_V7M
Rok B4 Rok Rok okresu, którego dotyczy JPK_V7M
Miesiac B5 Miesiac Miesiąc okresu, którego dotyczy JPK_V7M
       
Deklaracja     Zintegrowana Deklaracja VAT7 (21)
P_10 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku
P_11 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
P_12 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
P_13 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%
P_14 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
P_15 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_16 * * Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_17 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_18 * * Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_19 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_20 * * Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, oraz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
P_21 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
P_22 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu eksportu towarów
P_23 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
P_24 * * Wysokość podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
P_25 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
P_26 * * Wysokość podatku należnego z tytuł importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
P_27 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
P_28 * * Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
P_29 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
P_30 * * Wysokość podatku należnego z tytułu importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
P_31 * * Wysokość podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
P_32 * * Wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
P_33 * * Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
P_34 * * Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
P_35 * * Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu określonego w P_24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
P_36 * * Wysokość podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy
P_37 * * Łączna wysokość podstawy opodatkowania. Suma kwot z P_10, P_11, P_13, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31
P_38 * * Łączna wysokość podatku należnego. Suma kwot z P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_34 pomniejszona o kwotę z P_35 i P_36
P_39 B11 NadwyzkaPD Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji, Kwota z P_62 wykazana w poprzedniej deklaracji lub wynikająca z decyzji.
P_40 * * Wartość netto z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
P_41 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
P_42 * * Wartość netto z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług
P_43 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług
P_44 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
P_45 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług
P_46 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
P_47 * * Wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
P_48 * * Łączna wysokość podatku naliczonego do odliczenia. Suma kwot z P_39, P_41, P_43, P_44, P_45, P_46 i P_47
P_49 B12 KwotaZakupuKas Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego. Kwota wykazana w P_49 nie może być wyższa od różnicy kwot z P_38 i P_48. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest mniejsza lub równa 0, wówczas należy wykazać 0.
P_50 B13 ZaniechaniePoboru Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_51 * * Wysokość podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego, Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_38 i P_48 jest większa od 0, wówczas P_51 = P_38 - P_48 - P_49 - P_50, w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
P_52 B14 Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. W przypadku gdy kwota wykazana w P_48 jest większa lub równa kwocie z P_38 w danym okresie rozliczeniowym lub kwota ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących jest wyższa od nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wówczas w P_52 wykazuje się pozostałą nieodliczoną w P_49 kwotę ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących, przysługującą podatnikowi do zwrotu lub do odliczenia od podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.
P_53 * * Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jeżeli różnica kwot pomiędzy P_48 i P_38 jest większa lub równa 0, wówczas P_53 = P_48 - P_38 + P_52, w przeciwnym wypadku należy wykazać 0.
P_54 B16 Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek wskazany przez podatnika
P_55 B17 Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni
P_56 B17 Zwrot na rachunek ROZLICZENIOWY podatnika w terminie 25 dni
P_57 B17 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni
P_58 B17 Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni
P_59 B18 Zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych: 1 - tak. Podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), wraz z podaniem wysokości zaliczenia oraz rodzaju zobowiązania podatkowego
P_60 B19 Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61 B20 Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_62 * * Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Od kwoty wykazanej w P_53 należy odjąć kwotę z P_54.
P_63 B22 P_63 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 119 ustawy: 1 - tak
P_64 B23 P_64 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 120 ust. 4 lub 5 ustawy: 1 - tak
P_65 B24 P_65 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy: 1 - tak
P_66 B25 P_66 Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 136 ustawy: 1 - tak
P_67 B26 P_67 Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy: 1 - tak
P_68 B28 P_68 Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_69 P_69 Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU B29 P_ORDZU Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty
Pouczenia Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.
       
SprzedazWiersz     Ewidencja zawierająca dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego
LpSprzedazy Lp automatycznie Lp. wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia podatku należnego
KodKrajuNadaniaTIN KodKraju KodKraju Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
NrKontrahenta NIP NIP Numer, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy)
NazwaKontrahenta Nazwa NazwaKontrahenta Imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, dostawcy lub usługodawcy
DowodSprzedazy NrFaktury DowodSprzedazy Numer dowodu
DataWystawienia DataWystawienia DataWystawienia Data wystawienia dowodu
DataSprzedazy DataSprzedazy DataSprzedazy Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu. W przeciwnym przypadku - pole puste
TypDokumentu TypDok TypDokumentu Oznaczenie dowodu sprzedaży:
RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
WEW - Dokument wewnętrzny,
FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług
GTU_01 GTU_01 GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02 GTU_02 GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
GTU_03 GTU_03 GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04 GTU_04 GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05 GTU_05 GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06 GTU_06 GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07 GTU_07 GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
GTU_08 GTU_08 GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09 GTU_09 GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10 GTU_10 GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11 GTU_11 GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12 GTU_12 GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
GTU_13 GTU_13 GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1
Oznaczenia dotyczące procedur
SW SW SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
EE EE EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
TP TP TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
TT_WNT TT_WNT TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D TT_D TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T MR_T MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ MR_UZ MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42 I_42 I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 I_63 I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV B_SPV B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA B_SPV_DO B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA B_MPV_PR B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
MPP MPP MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
KorektaPodstawyOpodt KorektaPO KorektaPodstawyOpodt Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_10 K_10 K_10 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku
K_11 K_11 K_11 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju
K_12 K_12 K_12 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca ze świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy
K_13 K_13 K_13 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%
K_14 K_14 K_14 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
K_15 K_15 K_15 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_16 K_16 K_16 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_17 K_17 K_17 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_18 K_18 K_18 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 7% albo 8%, o z uwzględnieniem raz korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_19 K_19 K_19 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_20 K_20 K_20 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy
K_21 K_21 K_21 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy
K_22 K_22 K_22 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z eksportu towarów
K_23 K_23 K_23 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
K_24 K_24 K_24 Wysokość podatku należnego wynikająca z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
K_25 K_25 K_25 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy
K_26 K_26 K_26 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy, potwierdzona zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy
K_27 K_27 K_27 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_28 K_28 K_28 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_29 K_29 K_29 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_30 K_30 K_30 Wysokość podatku należnego wynikająca z importu usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
K_31 K_31 K_31 Wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
K_32 K_32 K_32 Wysokość podatku należnego wynikająca z dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
K_33 K_33 K_33 Wysokość podatku należnego od towarów objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
K_34 K_34 K_34 Wysokość zwrotu odliczonej lub zwróconej kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy
K_35 K_35 K_35 Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazana w wysokości podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy
K_36 K_36 K_36 Wysokość podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy
SprzedazVAT_Marza VATMarza VATMarza Wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 i art. 120 ustawy
       
ZakupWiersz     Ewidencja zawierająca dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego
LpZakupu Lp automatycznie Lp. wiersza ewidencji w zakresie rozliczenia podatku naliczonego
KodKrajuNadaniaTIN KodKraju KodKraju Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej
NrDostawcy NIP NIP Numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy)
NazwaDostawcy Nazwa NazwaDostawcy Imię i nazwisko lub nazwa dostawcy lub usługodawcy
DowodZakupu NrFaktury DowodZakupu Numer dowodu zakupu
DataZakupu DataZakupu DataZakupu Data wystawienia dowodu zakupu
DataWplywu DataWplywu DataWplywu Data wpływu dowodu zakupu
DokumentZakupu TypDok TypDokumentu Oznaczenie dowodu zakupu:
MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy
WEW - Dokument wewnętrzny
MPP MPP MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
IMP IMP IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy
K_40 K_40 K_40 Wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
K_41 K_41 K_41 Wysokość podatku naliczonego przysługująca do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
K_42 K_42 K_42 Wartość netto wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług
K_43 K_43 K_43 Wysokość podatku naliczonego przysługująca do odliczenia z podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie wynikająca z nabycia pozostałych towarów i usług
K_44 K_44 K_44 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
K_45 K_45 K_45 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekt podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia pozostałych towarów i usług
K_46 K_46 K_46 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
K_47 K_47 K_47 Wysokość podatku naliczonego wynikająca z korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
ZakupVAT_Marza VATMarza VATMarza Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy

* Automatyczne obliczenia na podstawie zapisów szczegółowych faktur pliku JPK_V7M

Początek


Zmiany w schemacie JPK_V7M (2) obowiązujące od 2022-01-01 znajdziesz na stronie

Zapoznaj się z następnym dokumentem Generator JPK_V7M za pomocą API.