Oferta TGSoft

Przykład generowania JPK_VAT (3) za pomocą API


namespace Szark
{
  using System;
  using TGSoft.JPK.VAT.Ver3;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    private Xml jpk;

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      jpk = new Xml();
      jpk.CelZlozenia = 0;
      jpk.DataOd = new DateTime(2018, 1, 1);
      jpk.DataDo = new DateTime(2018, 1, 31);
      jpk.NIP = "1111111111";
      jpk.PelnaNazwa = "FHU Kowal i Synowie";
      jpk.Email = "kowal@post.pl";
      
      Sprzedaz();
      Zakupy();
      
      jpk.SaveFile(@"C:\TMP\JPK_VAT3.XML");
      jpk.ShowXmlDialog();
    }    
   
    private void Sprzedaz()
    {
      var sw = new JPKSprzedazWiersz() {
          DataWystawienia = DateTime.Today,
          DowodSprzedazy = "FV 123/2018",
          NrKontrahenta = "7350010669",
          NazwaKontrahenta = "BUI Shift",
          AdresKontrahenta = "Kraków",
          K_19 = 1000,
          K_20 = 230
          };
      jpk.Add(sw);
    }
    
    private void Zakupy()
    {
      var zw = new JPKZakupWiersz();
      zw.DataZakupu = new DateTime(2018, 1, 10);
      zw.DowodZakupu = "F.123444/1/2018";
      zw.NrDostawcy = "1111111111";
      zw.NazwaDostawcy = "FHU DEMO";
      zw.AdresDostawcy = "Zakopane";
      zw.K_45 = 100;
      zw.K_46 = 23;
      jpk.Add(zw);
    }
  }
}