Aktualna wersja: 20.09.17


Generator JPK_VAT z danych Excel

Wersja rozszerzona programu zawiera Generator JPK_VAT na podstawie danych zawartych w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Funkcja znajduje się w Menu/JPK/Import z XLS.Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Plik danych Excel może być zapisany w formacie XLS lub XLSX. Nazwę pliku należy podać w polu: „Plik Excel z danymi do importu”.

Pole zaznaczenia „Pokaż odczytane tabele szczegółowe Sprzedaży i Zakupów przed wygenerowaniem JPK” pozwala na przeglądanie poszczególnych rejestrów VAT jeszcze przed utworzeniem właściwego XML JPK_VAT.


Przycisk [Podgląd Pliku] otwiera podany wyżej plik za pomocą wbudowanego arkusza kalkulacyjnego. Excel nie jest potrzebny. Arkusz umożliwia przeglądanie oraz edycję (dodawanie nowych zapisów) rejestrów VAT. Po wykonaniu zmian należy plik zapisać.

Przycisk [Przykład XLSX] otwiera demonstracyjny plik z Excel z wypełnionymi przykładowymi zapisami. Wg tej struktury należy przygotować własny arkusz do importu. Plik z danymi można opracować w programie Excel lub w naszej aplikacji za pomocą wbudowanego arkusza kalkulacyjnego.

Przechodzimy do następnego kroku kreatora za pomocą przycisku [Następny].Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Widok przykładowego arkusza za danymi do importu.

Pierwsza zakładka zawiera dane nagłówkowe formularza JPK_VAT. Poszczególne pola muszą znajdować się w tych samych komórkach, gdyż import wykonywany jest wg konkretnych adresów (komórek).Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Druga zakładka zawiera rekordy Rejestru Sprzedaży. Ważne są nazwy kolumn tabeli w pierwszym wierszu.Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Trzecia zakładka zawiera rekordy Rejestru Zakupów. Ważne są nazwy kolumn tabeli w pierwszym wierszu.Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Kolejny krok kreatora przedstawia zapisy Sprzedaży. Widok będzie dostępny, jeżeli zaznaczono odpowiednią opcję na pierwszym ekranie.Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Kolejny krok kreatora przedstawia zapisy Zakupów. Widok będzie dostępny, jeżeli zaznaczono odpowiednią opcję na pierwszym ekranie.Generowanie plików JPK z arkusza Excel

Ostatni krok Kreatora.

Przycisk [Generuj JPK] tworzy nowy JPK_VAT. Po utworzeniu pliku XML włączone zostaną poniższe przyciski:Generowanie plików JPK z arkusza Excel

[Analiza pliku] - otwiera wygenerowany plik w standardowym oknie do analizy plików JPK.

[Zapisz XML] - zapisuje wygenerowany XML do nowego wskazanego pliku na dysku.

[Zapisz do bazy] - umożliwia zapis wygenerowanego raportu JPK_VAT bezpośrednio do Rejestru plików JPK, gdzie od razu może być podpisany i wysłany do serwera Ministerstwa Finansów.


Opisana funkcja przeznaczona jest dla użytkowników starszych aplikacji ERP, które nie tworzą wymaganych plików JPK. Jeżeli aplikacja ERP posiada możliwość eksportu danych do pliku Excel lub CSV, to taki plik należy odpowiednio dostosować poprzez zmianę nazw kolumn, lub kopiując wybrane dane pomiędzy arkuszami. Oczywiście najlepszą metodą będzie przygotowanie dedykowanej funkcji konwersji przez programistę, aby plik Excel tworzony był automatycznie przez posiadaną lub pomocniczą aplikację.Zapoznaj się z następnym dokumentem Generowanie pliku JPK na podstawie danych zawartych w tabelach DBF.