Oferta TGSoft

Import z XLS - Generator JPK z danych Excel


Uniwersalna funkcja do konwersji plików Excel do JPK

Generator JPK z Excel

Generator JPK z Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Przycisk [Analiza i Edycja] otwiera okno opisane już wcześniej, ze wszystkimi funkcjami analitycznymi, raportującymi oraz Edycją zaimportowanych danych.

Jeżeli podczas analizy stwierdzimy niezgodności wynikające z braku lub błędów danych w pliku Excel, to na tym etapie można wszystko skorygować a nasze zmiany zostaną uwzględnione w generowanym pliku JPK XML.

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel

Generowanie JPK_V7M z danych Excel

Import JPK_V7M z danych Excel