Oferta TGSoft

Generator JPK


Generator JPK za pomocą importu z Excel

Program-JPK posiada wbudowany Generator plików JPK

Jest to zaawansowane narzędzie umożliwiające pełną swobodę w generowaniu, edycji i konwertowaniu plików JPK. Generator oferujemy bez dodatkowych opłat już w wersji podstawowej aplikacji, jednak pełnię jego możliwości zapewnia wersja rozszerzona Program-JPK PRO.

Pliki JPK można wygenerować na kilka różnych sposobów:

  • JPK_VAT, JPK_V7M oraz JPK_V7K można utworzyć po ręcznym zaksięgowaniu danych w Rejestrach VAT naszej aplikacji. Funkcja znajduje się w zakładce Menu/Kartoteki/Księgowanie VAT i jest przeznaczona dla firm, które nie posiadają odpowiedniej aplikacji księgowej generującej niezbędne dane do utworzenia pełnej struktury JPK_VDEK. Aplikacja posiada wbudowaną listę kontrahentów, a dodawanie faktur do Rejestru VAT odbywa się szybko i sprawnie podobnie jak w naszych programach księgowych.
  • Wszystkie pliki JPK (JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_PKPIR, JPK_KR, CUK) można utworzyć za pomocą dedykowanych kreatorów konwersji z plików Excel (XLS, XLSX). Aplikacja posiada przykładowe arkusze XLSX dedykowane dla poszczególnych plików JPK oraz wbudowany arkusz kalkulacyjny, w którym można przygotować dane bez potrzeby instalowania Excel. UWAGA! JPK_KR oraz CUK dostępny jest tylko w wersji JPK-PRO. Dane do arkuszy kalkulacyjnych można przygotować w zewnętrznych aplikacjach, skopiować (uzupełnić) za pomocą metody kopiuj/wklej, wpisać ręcznie, lub wypełnić za pomocą wbudowanego API dostępnego w wersji JPK-PRO.
  • Jeżeli posiadamy dwa lub więcej plików JPK_V7M, to nasz generator szybko i sprawnie połączy wskazane pliki XML tworząc jeden plik wynikowy z obliczoną łączną deklaracją podatkową VAT7. Funkcja przydatna w każdej firmie, która np. generuje Rejestry Sprzedaży z programu fakturującego, a zakupy i koszty z programu księgowego (w tym z naszego modułu z sekcji Menu/Kartoteki). Do Urzędu wysyłamy tylko jeden plik, dlatego scalanie jest niezbędne. Funkcja jest również niezbędna w firmach wielooddziałowych, generujących niezależne pliki JPK_V7M, które następnie wymagają konsolidacji przed wysłaniem.
  • Program oferuje profesjonalny graficzny Edytor (ad-hoc) plików JPK_V7M oraz JPK_V7K. Załadowany plik XML dekodowany jest na tabele (kolumny i wiersze) i w wygodny sposób udostępniony do edycji. Do poszczególnych Rejestrów VAT (zakupów i kosztów) faktury można dopisywać, edytować wszystkie dane lub usuwać całe rekordy. Po wprowadzeniu zmian program przelicza zintegrowaną deklarację VAT7 i generuje nowy plik JPK_V7M.XML uwzględniając naniesione przez użytkownika zmiany. Funkcję można wykorzystać do uzupełniania brakujących danych w plikach JPK lub do tworzenia pliku JPK korekty na podstawie załadowanego pliku źródłowego XML. Korektę pliku JPK_V7M można w ten sposób wykonać dla części ewidencyjnej, deklaracyjnej lub obu jednocześnie.
  • Każdy typ pliku JPK.XML można skonwertować do arkuszy Excel za pomocą funkcji Menu/JPK/Import JPK do XLS. Mając wszystkie dane w arkuszu kalkulacyjnym, nanosimy wymagane zmiany i wykonujemy konwersję odwrotną z XLS do JPK opisaną powyżej w punkcie drugim.
  • Program-JPK PRO posiada konwerter „starego” pliku JPK_VAT (3) do nowej struktury JPK_V7M. Brakujące oznaczenia faktur GTU_01, … itp., można dodać na etapie edycji pliku lub po konwersji do arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli twój program może wygenerować plik JPK_VAT z brakującymi danymi w niewykorzystywanym teraz polu adres kontrahenta np. |GTU_03|GTU_07|TT_D|MPP|FP|, to nasza aplikacja wygeneruje kompletny plik wg nowej struktury JPK_V7M bez konieczności ręcznej edycji.
  • Generator JPK posiada również konwerter JPK_FA do JPK_V7M oraz JPK_V7K
  • Zaawansowani użytkownicy lub programiści mają dostęp do wbudowanego API lub mogą utworzyć własną bibliotekę Plugin. Obydwie metody umożliwiają wygenerowanie plików JPK bezpośrednio z własnych programów księgowych, przy wykorzystaniu naszych klas i rozszerzeń dedykowanych do poszczególnych plików JPK.Generator JPK za pomocą importu z Excel i DBF

Tworzenie JPK za pomocą standardowych wbudowanych funkcji:


Tworzenie JPK za pomocą API

Tworzenie JPK za pomocą API - narzędzia dla programistów:

Dostępne tylko w Program-JPK PRO


Zapraszamy programistów do współpracy partnerskiej w zakresie wykorzystania naszego rozwiązania do generowania plików JPK z własnych (autorskich) systemów księgowych.