Zawartość

Oferta TGSoft

Import (konwersja) JPK do Excel


Uniwersalna funkcja Analiza plików JPK.


Część wspólna dla wszystkich plików JPK

Import pliku JPK do Excel XLS

Plik JPK_V7M

Rejestr plików JPK
JPK_V7M

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_V7K

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_KR

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_FA

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_MAG

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_WB

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_PKPIR

Import pliku JPK do Excel XLS
CUK-2

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS
JPK_VAT

Import pliku JPK do Excel XLS

Import pliku JPK do Excel XLS