Oferta TGSoft

Scalanie plików JPKFunkcja została przygotowana dla nadrzędnych Jednostek budżetowych, które zobowiązane są do rozliczania podległych Jednostek Samorządu Terytorialnego i Zakładów budżetowych.

Doskonale sprawdzi się również w Biurach Rachunkowych i firmach wielooddziałowych, w których raporty sprzedaży generowane są w programach fakturujących, a księgowość rejestruje tylko zakupy. Takie zapisy należy połączyć w celu wygenerowania jednego, połączonego pliku JPK_VAT. Tylko jeden plik należy wysłać do Urzędu Skarbowego w danym miesiącu.

Prezentowany Program-JPK pozwala na utworzenie skonsolidowanego pliku JPK_VAT oraz automatyczne wygenerowanie deklaracji podatkowej VAT7, na podstawie zaimportowanych zapisów szczegółowych z pojedynczych plików XML.

Plik JPK i deklaracja VAT7 zostaną zaszyfrowane, podpisane i wysłane elektronicznie bezpośrednio z naszego programu. Po otrzymaniu UPO, wszystkie dane i identyfikatory archiwizowane są w bazie danych programu.Scalanie plików JPK

Funkcja dostępna w Menu/JPK/Scalanie plików JPK.

W pierwszym oknie kreatora można włączyć dodatkowe opcje importu:

 • Zezwalaj na łączenie plików z różnym NIP
 • Zezwalaj na łączenie plików z różnych okresów sprawozdawczych
 • Wypełnij nagłówek połączonego dokumentu Danymi Firmy wpisanymi w bazie danych programu


Scalanie plików JPK

Za pomocą przycisku [Dodaj pliki JPK], wskazujemy pliki do konsolidacji. Pliki będą dodawane w kolejności z listy. Można wskazać jednocześnie kilka plików w standardowym oknie dialogowym Windows do wyszukiwania plików.

Nagłówek raportu JPK zostanie pobrany z pierwszego pliku JPK lub Danych Firmy w zależności od wybranej opcji w poprzednim kroku.

Przyciskiem [Otwórz] można sprawdzić zapisy szczegółowe pojedynczego pliku, jeszcze przed wykonaniem konsolidacji. Raport JPK otwierany jest w standardowej formie opisanej w funkcji: Analiza plików JPK.

W sekcji [Importuj] dostępne są opcje włączenia/wyłączenia rejestrów sprzedaży i/lub zakupów z każdego pliku oddzielnie. Funkcja umożliwia selektywny import i scalanie tylko wybranych Rejestrów VAT z przesłanych plików JPK.Scalanie plików JPK

Scalanie plików JPK_VAT należy wykonać przyciskiem [Połącz].Scalanie plików JPK

Po wykonaniu konsolidacji JPK_VAT, aktywne są nowe przyciski:

 • [Nagłówek] - umożliwia przeglądanie i Edycję danych nagłówkowych formularza JPK
 • [Analiza] - otwiera skonsolidowany raport JPK_VAT w standardowym oknie Analiza plików JPK
 • [Sumy] - Zbiorczy raport scalania plików, zawiera podsumowania kolejnych importowanych plików XML oraz raport sumaryczny po konsolidacji
 • [Zapisz XML] - zapis skonsolidowanego raportu do nowego pliku XML
 • [Zapisz do bazy] - Zapis Jednolitego Pliku Kontrolnego bezpośrednio do bazy danych (Rejestru Plików JPK). Do Rejestru należy importować tylko zweryfikowane pliki XML.


Scalanie plików JPK

Okno dialogowe do Przeglądania i Edycji nagłówka skonsolidowanego Raportu JPKScalanie plików JPK

Przeglądanie i analiza zapisów szczegółowych skonsolidowanego Raportu JPK. Aktywny widok Rejestru Sprzedaży, zaznaczone przyciski do wykonania sum zbiorczych oraz raportu podsumowującego bieżący dokument JPK_VAT.Scalanie plików JPK

Sumy zbiorcze Sprzedaży JPK_VATScalanie plików JPK

Sumy zbiorcze Zakupów JPK_VATScalanie plików JPK

Raport zbiorczy wybranego pliku JPK_VAT. Na zdjęciu zaprezentowano raport dla pliku po konsolidacji.Scalanie plików JPK

Raport scalania plików. Raport zawiera informacje o poszczególnych plikach XML, sumy zbiorcze każdego pliku oraz sumy całego połączonego pliku JPK w podziale na poszczególne kolumny deklaracji VAT7.

Po wykonaniu konsolidacji, Program-JPK umożliwia wydruk pełnego Rejestru VAT Sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupów i kosztów. Wydruk Rejestrów VAT, eksport do arkuszy kalkulacyjnych lub plików PDF dostępny jest natychmiast bez wykonywania dodatkowych czynności.


Jeżeli Jednostki Terytorialne nie mają możliwości utworzenia pliku JPK_VAT polecamy nasze programy:

 • Faktura 1 Plus - umożliwia wystawianie faktur
 • Finanse Księgowość (Budżet) - program finansowo księgowy z opcją Budżetu
 • Księga Express - program do prowadzenia Księgi Podatkowej, z którego można wykorzystać tylko funkcję do księgowania Rejestrów VAT i wygenerowania JPK_VAT
 • Program-JPK - Jednostka terytorialna może mieć własną licencję na Program-JPK. Aplikacja posiada funkcję ręcznego księgowania wszystkich Rejestrów VAT, z których można później wygenerować żądany plik JPK_VAT. Dostępna jest też funkcja księgowania w arkuszu kalkulacyjnym i konwersja arkuszy Excel do formatu JPK_VAT.


Zapoznaj się z następnym dokumentem Rejestr Sprzedaży VAT.