Oferta TGSoft

Generowanie JPK z podanego okresu czasu


Programista definiuje projekt dla użytkownika aplikacji za pomocą API. Nie może jednak wszystkiego zdefiniować w kodzie C# projektu, gdyż pewne elementy będą zmienne. Do takich zmiennych parametrów zaliczamy datę początkową i datę końcową obliczeń.

W celu zautomatyzowania tej podstawowej czynności możemy zastosować jedną z poniższych metod.


Definiowanie własnego okna dialogowego.

Jest to standardowy tryb domyślnego skryptu API, w którym okno otwierane jest w metodzie Main() za pomocą polecenia: this.ShowDialog();

Do formy dodajemy niezbędne kontrolki, a następnie definiujemy zdarzenie wykonywane po wciśnięciu przycisku [OK].


Poniżej pełny kod programu oraz materiał video dla własnego okna dialogowego.

namespace Szark
{
  using System;
  using System.Drawing;
  using System.Windows.Forms;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {

    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
      simpleButton1.Click += simpleButton1_click;
    }

    public void Main()
    {
      this.ShowDialog();
    }

    private void simpleButton1_click(object sender, EventArgs e)
    {
      var jpk = new TGSoft.JPK.VAT.Ver1.Xml();
      jpk.DataOd = dateTimePicker1.Value;
      jpk.DataDo = dateTimePicker2.Value;
      
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.ShowXmlDialog();      
    }
  }
}
    

Druga metoda wykorzystuje gotowe okno wyboru zakresu dat zdefiniowane w aplikacji. W metodzie Main() kasujemy otwieranie standardowej formy i całość będzie wykonywana przez własny kod C#.

Definicja okna do obsługi zakresu dat: TGSoft.Forms.DatesDlg()


namespace Szark
{
  using System;
  using System.Windows.Forms;

  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1(object sender)
    {
      this.InitializeComponent();
    }

    public void Main()
    {
      TGSoft.JPK.VAT.Ver1.Xml jpk;
      
      using (var dlg = new TGSoft.Forms.DatesDlg())
      {
        if (dlg.ShowDialog() != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
          return;
      
        jpk = new TGSoft.JPK.VAT.Ver1.Xml();
        jpk.DataOd = dlg.Date1;
        jpk.DataDo = dlg.Date2;
      }
      
      jpk.NaglowekFirmy();
      jpk.ShowXmlDialog();
    }
  }
} 
    Zapoznaj się z następnym dokumentem Przykłady dostępu do różnych baz danych SQL za pomocą API.