Oferta TGSoft

Rejestr plików JPK


Funkcja Rejestr plików JPK zawiera listę dokumentów JPK, które zostały załadowane do bazy danych. Dokumenty XML w formie skompresowanej przechowywane są w lokalnej bazie danych programu.

Poza Ministerstwem Finansów program nie korzysta z innych, zewnętrznych serwisów internetowych. Żadne dane ani inne informacje nie są nigdzie wysyłane. Wszystkie dokumenty, identyfikatory i potwierdzenia przechowywane są w bazie danych programu użytkownika i jego komputerze.

Bezpieczeństwo danych

Rejestr jednolitych plików kontrolnych. Podpisywanie i wysyłanie JPKOpis przycisków w oknie Rejestru:

 • Import - Umożliwia załadowanie wskazanego pliku JPK.XML i zapis do bazy danych.
 • Archiwalny - Umożliwia oznaczenie formularza jako Archiwalny. Tak oznaczone dokumenty przechowywane są w celach archiwalnych, nie będą wpływać na wyniki obliczeń w Rejestrach VAT i Deklaracjach podatkowych.
 • Uwagi - własne komentarze dopisane do importowanego dokumentu.
 • Kasuj JPK - Umożliwia skasowanie bieżącego pliku JPK. Uwaga! Usunięcie pliku JPK powoduje skasowanie wszystkich zapisów szczegółowych utworzonych w programie na podstawie tego pliku. Dotyczy to np. automatycznie utworzonych Rejestrów VAT sprzedaży.
 • Otwórz - umożliwia załadowanie dokumentu XML z bazy danych. Dokument otwierany jest w oknie zgodnym z funkcją programu „Analiza plików JPK”. Wszystkie opisane tam funkcje działają identycznie lecz dla dokumentu pochodzącego z naszego archiwum.
 • Edycja JPK w XLS - umożliwia załadowanie dokumentu XML z bazy danych i prezentację zapisów w Arkuszu kalkulacyjnym. Funkcja jest zgodna z opisaną funkcją programu: „Otwórz JPK w arkuszu
 • Weryfikacja - przeprowadza kontrolę dokumentu XML z odpowiednim schematem XSD. Dokument musi zostać zweryfikowany przed wysłaniem.
 • Zamknij - Umożliwia zablokowanie/odblokowanie dokumentu przed wykonaniem Kasowania z Rejestru
 • Podpisz kwalifikowany - umożliwia szyfrowanie i podpis dokumentu (z użyciem podpisu kwalifikowanego), a następnie wysłanie do serwera Ministerstwa Finansów. Po wysłaniu, program pobiera identyfikator, który w kolejnym kroku jest wykorzystany do pobrania UPO. Wszystkie zaszyfrowane dane oraz identyfikatory i potwierdzenia zapisywane są w bazie danych. Nie musimy ich nigdzie ręcznie zapisywać, szukać i archiwizować. Do podpisywania dokumentów Program-JPK nie potrzebuje innych programów ani narzędzi. Użytkownik podpisuje dokumenty bezpośrednio w naszym programie.
 • Karta - Podpis kwalifikowany zewnętrzny. Plik należy podpisać zewnętrznym programem od karty kryptograficznej, przy użyciu swojego podpisu kwalifikowanego.
 • ePuap - Umożliwia utworzenie elektronicznej deklaracji JPK podpisanej Profilem Zufanym i wysłanie bezpośrednio do serwera Ministerstwa Finansów.
 • Podpis kwotą - Umożliwia utworzenie elektronicznej deklaracji JPK podpisanej Danymi autoryzacyjnymi. Kwotą przychodu mogą podpisywać JPK tylko mikro przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie DG.
 • UPO - pobiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla bieżącego dokumentu JPK. Prawidłowo przetworzony i przyjęty dokument otrzymuje status 200.
 • Zapisz lokalnie - Umożliwia zapis dokumentu JPK przechowywanego w bazie danych do nowego pliku XML na dysku lokalnym, np. w celu edycji i wysłania korekty.
 • Numer Referencyjny - Umożliwia dodanie Numeru Referencyjnego dla formularzy JPK wysłanych z innej aplikacji, po dodaniu takiego pliku do archiwum Programu-JPK.


Zapoznaj się z następnym dokumentem Elektroniczna Wysyłka JPK.