Aktualna wersja: 21.06.20


Rejestr plików JPK

Funkcja Rejestr plików JPK zawiera listę dokumentów JPK, które zostały załadowane do bazy danych. Dokumenty XML w formie skompresowanej przechowywane są w lokalnej bazie danych programu.

Ważne! Poza Ministerstwem Finansów program nie korzysta z innych, zewnętrznych serwisów internetowych. Żadne dane ani inne informacje nie są nigdzie wysyłane. Wszystkie dokumenty, identyfikatory i potwierdzenia przechowywane są w bazie danych programu użytkownika, na jego komputerze.


Rejestr jednolitych plików kontrolnych. Podpisywanie i wysyłanie JPK

Opis przycisków w oknie Rejestru:

  • Import - Umożliwia załadowanie wskazanego pliku XML i zapis do bazy danych. Dla dokumentów JPK_VAT, JPK_FA i JPK_WB prowadzone są rejestry szczegółowe, które tworzone są automatycznie w trakcie zapisu importowanego dokumentu XML. Pozostałe typy JPK będą obsługiwane w kolejnych wersjach programu. Utworzone rejestry umożliwiają analizy i wydruki przekrojowe z różnych okresów czasu.
  • Uwagi - własne komentarze dopisane do importowanego dokumentu. Na załączonym zdjęciu widać dwa komentarze: „Zakończone sukcesem !” oraz „Dokument z błędami”
  • Otwórz - umożliwia załadowanie dokumentu XML z bazy danych. Dokument otwierany jest w oknie zgodnym z funkcją programu „Analiza plików JPK”. Wszystkie opisane tam funkcje działają identycznie lecz dla dokumentu pochodzącego z naszego archiwum.
  • XLS - umożliwia załadowanie dokumentu XML z bazy danych i prezentację zapisów w Arkuszu kalkulacyjnym. Funkcja jest zgodna z opisaną funkcją programu: „Otwórz JPK w arkuszu
  • Weryfikacja - przeprowadza kontrolę dokumentu XML z odpowiednim schematem XSD. Dokument musi zostać zweryfikowany przed wysłaniem.
  • Podpisz i wyślij - umożliwia szyfrowanie i podpis dokumentu (z użyciem podpisu kwalifikowanego), a następnie wysłanie do serwera Ministerstwa Finansów. Po wysłaniu, program pobiera identyfikator, który w kolejnym kroku jest wykorzystany do pobrania UPO. Wszystkie zaszyfrowane dane oraz identyfikatory i potwierdzenia zapisywane są w bazie danych. Nie musimy ich nigdzie ręcznie zapisywać, szukać i archiwizować. Do podpisywania dokumentów Program-JPK nie potrzebuje innych programów ani narzędzi. Użytkownik podpisuje dokumenty bezpośrednio w naszym programie.
  • UPO - pobiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru dla bieżącego dokumentu JPK. Prawidłowo przetworzony i przyjęty dokument otrzymuje status 200.


Zapoznaj się z następnym dokumentem Elektroniczna Wysyłka JPK.