Aktualna wersja: 20.09.17


Rejestr Sprzedaży VAT

W trakcie dodawania pliku JPK do Repozytorium (Rejestr plików JPK), program automatycznie analizuje zapisy szczegółowe dokumentu XML i w przypadku JPK_VAT wypełnia Rejestry Sprzedaży VAT oraz Rejestry Zakupów i Kosztów VAT.

W ten sposób archiwizując dokumenty JPK, tworzymy automatycznie odpowiednie bazy danych na potrzeby sprawozdawczości oraz własnych analiz finansowych. W przypadku Jednostek Budżetowych, import skonsolidowanych raportów JPK tworzy zbiorcze Rejestry VAT dla wszystkich Jednostek terytorialnych.Rejestr Sprzedaży VAT

Widok Rejestru Sprzedaży utworzonego automatycznie po dodaniu dokumentu JPK_VATRejestr Sprzedaży VAT

Podgląd danych jednego rekordu, faktury sprzedażyRejestr Sprzedaży VAT

Sumy zbiorcze całego Rejestru Sprzedaży z wybranego okresu czasu. Pozycje (kwoty) odpowiadają pozycjom deklaracji VAT7Rejestr Sprzedaży VAT

Wydruk Rejestru Sprzedaży wg własnego projektu graficznego. Wydruk można zapisać do formatu PDF.Rejestr Sprzedaży VAT

Widok Rejestru sprzedaży można wyeksportować do wbudowanego Arkusza kalkulacyjnego, a następnie zapisać do formatów XLS, XLSX i otwierać w Excel’u.

Zdjęcie przedstawia arkusz kalkulacyjny dostępny w programie.Zapoznaj się z następnym dokumentem Rejestr Zakupów i Kosztów VAT.