Oferta TGSoft

Urzędowe Poświadczenie Odbioru


Standardowo, UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) będziemy pobierać z okna Rejestr plików JPK, zawierającego listę raportów JPK, wysłanych za pośrednictwem naszego programu. Wykaz posiada wszystkie numery referencyjne wysłanych formularzy, dlatego nie musimy ich pamiętać ani wpisywać przed pobraniem UPO.

Natomiast za pomocą opisywanej opcji, należy podać numer referencyjny by pobrać i wydrukować lub zapisać do PDF dowolny dokument, który wysłany był zanim staliśmy się posiadaczami tej niezastąpionej aplikacji.


JPK UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Należy podać (skopiować ze schowka) numer referencyjny i nacisnąć przycisk [Pobierz UPO]

JPK UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Program odczytuje i podaje ostatni status jaki zwraca serwer MF. Przed przejściem do następnego kroku można zaznaczyć pole, które pozwoli na obejrzenie UPO w formacie XML. Domyślnie zaznaczanie tego pola nie jest konieczne.

JPK UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Podgląd Urzędowego Poświadczenia Odbioru w formacie XML. Dokument ten będzie dostępny gdy zaznaczono odpowiednie pole na pierwszym ekranie.

JPK UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Widok podstawowych danych odczytanych z UPO.

JPK UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Wydruk (wizualizacja) Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Pod przyciskiem [Zapisz] znajduje się opcja zapisu do formatu PDF.

Zapoznaj się z następnym dokumentem Konsolidacja plików JPK.