Oferta TGSoft

Kontrola numerów VAT załadowanych z pliku ExcelListę numerów NIP należy przygotować w arkuszu kalkulacyjnym, który musi zawierać dwie kolumny [NIP] oraz [Nazwa]. Arkusz można utworzyć w Excel lub wbudowanym w Program-JPK wewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym.

Listę taką można załadować np. z własnej bazy danych, Rejestru Sprzedaży lub innego raportu wygenerowanego z własnego programu księgowego. Arkusz może otworzyć listę z pliku tekstowego CSV.Excel Kontrola numerów VAT

Widok załadowanej listy NIP w programie Excel.

Numery NIP mogą zawierać kreski lub spacje oddzielające oraz prefiks z kodem kraju UE. Numery polskie nie muszą mieć oznaczenia PL.

Kolumna nazwa może być pusta, ale tytuł kolumny [Nazwa] musi wystąpić.Excel Kontrola numerów VAT

Funkcja kontroli dostępna jest w Menu/Kartoteki/Kontrola statusów VAT.Excel Kontrola numerów VAT

W pierwszym kroku kreatora podajemy nazwę i lokalizację pliku XLS, XLSX.

[Podgląd pliku] otwiera wskazany plik za pomocą wewnętrznego Arkusza Kalkulacyjnego. Plik można edytować, zmiany należy zapisać.

[Przykład XLSX] Otwiera przykładowy plik dostarczony w wersji instalacyjnej programu.Excel Kontrola numerów VAT

W drugim kroku otrzymujemy do wglądu listę odczytaną z podanego pliku XLSX.

Przycisk [Zakończ] otwiera kreator hurtowego sprawdzania statusów VAT.Excel Kontrola numerów VAT
Excel Kontrola numerów VAT

Szczegółowe funkcje sprawdzania statusów opisano w dokumencie.


Hurtowa kontrola numerów NIP odczytanych z plików JPK_VAT lub załadowanych z arkuszy Excel dostępna jest w wersji JPK-PRO.