Oferta TGSoft

Deklaracja podatkowa VAT7


Dzięki automatycznie utworzonym Rejestrom VAT Sprzedaży oraz Zakupów i Kosztów, Program-JPK umożliwia wygenerowanie deklaracji podatkowych VAT7 oraz VAT7K.Formularz VAT7 w programie JPK

Funkcja dostępna w Menu/JPK/Deklaracje podatkoweFormularz VAT7 w programie JPK

W celu utworzenia deklaracji podatkowej, podajemy Miesiąc lub Kwartał (dla VAT7K) i wybieramy przycisk [Oblicz]. Program pobiera dane nagłówkowe firmy z okna Menu/Kartoteki/Dane firmy, oraz podpis osoby odpowiedzialnej z okna Menu/Kartoteki/Parametry programu.Formularz VAT7 w programie JPK

Deklaracja wykonana jest w technologii aktywnego formularza. Dostępna jest edycja poszczególnych pozycji deklaracji po kliknięciu odpowiedniego pola. Po zmianie wartości liczbowej, która wpływa na pozostałe pola liczbowe formularza, należy ponownie wybrać przycisk [Oblicz]. Formularz należy zapisać przyciskiem [Zapisz].Formularz VAT7 w programie JPK

Zapisaną deklarację można wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z programu, używając metody autoryzacji własnymi danymi lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym.Formularz VAT7 w programie JPK

Automatycznie wygenerowany kod źródłowy XML deklaracji VAT7Formularz VAT7 w programie JPK

Deklaracja VAT7 podpisana cyfrowo, gotowa do wysłaniaFormularz VAT7 w programie JPK

Przyciskiem [Wyślij] rozpoczynamy proces przesłania deklaracji do serwera e-Deklaracji Ministerstwa Finansów. Po wysłaniu program pobiera identyfikator, który następnie zostanie wykorzystany do pobrania UPO.

e-Deklaracje, identyfikatory, statusy i UPO zapisywane są w bazie programu.