Oferta TGSoft

Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT PL oraz UE VIES

Sprawdzenie statusu podatkowego kontrahenta ma dla podatników ogromne znaczenie. Od ustalenia tego statusu zależy bowiem sposób opodatkowania danej czynności bądź też możliwość skorzystania z przysługujących podatnikowi ustawowych praw, w tym możliwość odliczenia podatku VAT od zakupów.


Ministerstwo Finansów udostępnia na swojej stronie usługę, która wymaga pojedynczych sprawdzeń podawanych kolejno numerów NIP.

Program-JPK PRO zawiera kreator do seryjnego sprawdzania wszystkich numerów NIP odczytanych automatycznie z załadowanego pliku JPK_VAT, nowa funkcjonalność w pełni automatyzuje hurtową weryfikację czynnych podatników VAT. Dodatkowo wyniki z przeprowadzonych weryfikacji można wydrukować lub zapisać do pliku, które w przyszłości mogą być wykorzystane do przedstawienia swoich rozliczeń i odliczeń przed Urzędem Skarbowym.

Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Jednak przesyłane do Ministerstwa pliki JPK_VAT są doskonałym narzędziem do sprawdzania podatników również w przypadku odliczenia VAT, z czego MF skrupulatnie już korzysta.

Status VAT jest dodatkowym źródłem potwierdzenia prawdziwości numeru NIP firmy i obok numerów REGON i KRS, świadczy o wiarygodności danego podmiotu.


Program-JPK w pierwszej kolejności sprawdza poprawność numeru NIP i jego sumę kontrolną, następnie NIP weryfikowany jest bezpośrednio w usłudze MF, która zwraca 3 różne statusy:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

W nowej wersji dodano sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

Program-JPK otwiera okno z listą załadowanych unikalnych numerów NIP bezpośrednio z pliku JPK lub odpowiednio przygotowanego arkusza kalkulacyjnego XLS, XLSX.

Proces seryjnego sprawdzenia statusów wszystkich numerów rozpoczynamy za pomocą przycisku [Seryjne sprawdzanie] lub klawiszem [F9]. W każdej chwili można zatrzymać sprawdzanie przyciskiem [Stop]. Program weryfikuje jednocześnie status VAT w bazie PL oraz UE VIES.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

Widok listy po zakończeniu procesu seryjnego sprawdzania.


  • [F4 Sprawdź 1 NIP]. Sprawdzenie jednego (bieżącego) numeru NIP. Można wykorzystać np. do ponownego sprawdzenia pozycji po wystąpieniu błędu w seryjnym przebiegu.
  • [F5 Wydruk]. Umożliwia wydruk raportu wg własnego projektu. Z okna podglądu dostępny jest zapis wyników do pliku PDF, który może posłużyć do uzgodnień z Urzędem Skarbowym.
  • [F6 Statusy VAT]. Umożliwia jednoczesne sprawdzenie numerów NIP w bazie PL oraz UE za pomocą jednego okna dialogowego.
  • [F7 NIP PL]. Sprawdzanie bieżącego numeru NIP bezpośrednio na Stronie Ministerstwa Finansów PL.
  • [F8 VIES UE]. Umożliwia sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie VIES.
  • [F9 Seryjne sprawdzanie]. Umożliwia sprawdzenie wszystkich numerów NIP. Funkcję można wykorzystać ponownie po wcześniejszym zatrzymaniu sprawdzania przyciskiem [STOP].
  • [Stop]. Umożliwia zatrzymanie sprawdzania sekwencyjnego. Obliczenia można wznowić za pomocą funkcji [Seryjne sprawdzanie].


Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

[Statusy VAT]. Umożliwia jednoczesne sprawdzenie numerów NIP w bazie PL oraz UE za pomocą jednego okna dialogowego.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

[NIP PL]. Sprawdzanie bieżącego numeru NIP bezpośrednio na Stronie Ministerstwa Finansów PL. Program otwiera okno ze stroną Ministerstwa Finansów i automatycznie wypełnia pole NIP. Funkcja pomocnicza do sprawdzenia numerów NIP bezpośrednio w serwisie www.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

[VIES UE]. Umożliwia sprawdzenie numeru VAT europejskiego w bazie Komisji Europejskiej VIES. Program otwiera okno ze stroną VIES i automatycznie wypełnia pola kod kraju oraz NIP. Funkcja pomocnicza do sprawdzenia numerów NIP bezpośrednio w serwisie www.Weryfikacja statusu czynnego podatnika VATWeryfikacja statusu czynnego podatnika VAT

Wydruk raportu wg własnego projektu. Z okna podglądu dostępny jest zapis wyników do pliku PDF, który może posłużyć do uzgodnień z Urzędem Skarbowym.