Aktualna wersja: 21.06.20


Widok ogólny programu z aktywną zakładką Menu/JPK


JPK weryfikacja jednolitego pliku kontrolnego XSD

Zakładka JPK zawiera funkcje:

  • Rejestr plików JPK - Umożliwia import i archiwizowanie dokumentów XML do bazy danych. Dołączone dokumenty JPK można szyfrować, podpisywać i wysyłać bezpośrednio do serwera MF.
  • Analiza plików JPK - Otwiera wskazany plik JPK XML w trybie przeglądania zawartości szczegółowej. Umożliwia sumowanie, wydruki, kontrolę i edycję plików. Po zmianie danych można wygenerować nowy plik XML.
  • Otwórz Jpk w arkuszu - Otwiera wskazany plik JPK XML w arkuszu kalkulacyjnym. Dla dokumentów VAT, FA i WB dostępne są analizy szczegółowe.
  • Łączenie plików JPK - Umożliwia połączenie różnych plików JPK_VAT w jeden sumaryczny dokument XML
  • Sprawdź UPO - Pobiera UPO dla dowolnego dokumentu XML z możliwością wydruku i zapisu do PDF.
  • Sprzedaż VAT - Przeglądanie, wydruki i analizy Rejestrów Sprzedaży VAT, które zostały automatycznie utworzone po zaimportowaniu dokumentów JPK_VAT.
  • Zakupy VAT - Przeglądanie, wydruki i analizy Rejestrów Zakupów VAT, które zostały automatycznie utworzone po zaimportowaniu dokumentów JPK_VAT.
  • Faktury sprzedaży - Przeglądanie, wydruki i analizy szczegółowych Faktur VAT, które zostały automatycznie utworzone po zaimportowaniu dokumentów JPK_FA.
  • Wyciągi bankowe - Przeglądanie, wydruki i analizy Wyciągów Bankowych, które zostały automatycznie utworzone po zaimportowaniu dokumentów JPK_WB.