Zawartość

Oferta TGSoft

Widok ogólny programu z aktywną zakładką Menu/JPK


Program-JPK cechuje się wygodnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Do wykonania aplikacji zastosowano najnowocześniejsze, profesjonalne narzędzia. Dzięki temu rozpoczęcie pracy z nowym programem jest niezwykle łatwe i szybkie, praktycznie bez potrzeby zaglądania do dokumentacji.

Nieczytelne dla użytkownika pliki JPK (tekstowe pliki XML), przetwarzane są do widoków tabel i prezentowane w sposób identyczny jak dane w programach księgowych. Rekordy i kolumny załadowanych danych można filtrować, grupować, sortować i drukować wg własnych projektów. Dodatkowo każdy widok tabeli może być przetworzony do pliku XLSX (Excel) i zaprezentowany za pomocą wbudowanego Arkusza Kalkulacyjnego.

Lista firm w JPK-PRO

Plik JPK_V7M

Okno początkowe Program-JPK PRO zawiera listę obsługiwanych w aplikacji firm.

Nie ma ograniczenia na liczbę obsługiwanych podmiotów, dzięki temu można przetwarzać pliki JPK oraz Sprawozdania finansowe dla nieograniczonej liczby numerów NIP.

Nowoczesny wygląd aplikacji

Plik JPK_V7M

Widok aplikacji z otwartymi i zadokowanymi oknami w zakładkach.

W programie zastosowano nowoczesny tryb MDI, w którym kolejne okna otwierane są w nowych zakładkach. Na zdjęciu widać okno z Rejestrem plików JPK, oraz dwa pliki JPK_V7M i JPK_KR otwarte funkcją Analiza i edycja plików JPK

Przetwarzanie JPK w Arkuszu Kalkulacyjnym (pliki Excel XLS, XLSX)

Plik JPK_V7M

Wydruki, raporty, zestawienia

Plik JPK_V7M

Wydruk zintegrowanej deklaracji VAT-7 z pliku JPK_V7M

Plik JPK_V7M

Sumy zbiorcze obliczone z ewidencji danych do rozliczenia podatku należnego

Plik JPK_V7M

Wydruk Rejestru Sprzedaży z pliku JPK_V7M

Wydruk e-Sprawozdania Finansowego w Excelu  z pliku XML

Automatyczna konwersja wszystkich załączników e-Sprawozdania do formatu PDF

Generator Raportów FastReport

Plik JPK_V7M

Moduł księgowy do Rejestrów VAT

Plik JPK_V7M